Uroczystość Chrystusa Króla – Msza Święta Akcji Katolickiej

24 listopada 2019 r. w Chrystusa Króla, patronalne święto Akcji Katolickiej, członkowie i sympatycy stowarzyszenia zgromadzili się na Eucharystii wokół swojego pasterza Biskupa Romana Pindla oraz Księży asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, aby wypraszać wszelkie potrzebne łaski dla wzrastania w duchu Ewangelii. Przed Mszą św. adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tak w adoracje jak i oprawę Mszy św. włączyli się członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wystawionych było wiele pocztów sztandarowych Akcji Katolickiej, a swoim śpiewem uroczystość ubogacił chór z Zabrzega pod dyrekcja Sylwii Strządały.

Podczas uroczystości przyjęto nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a Prezes Zarządu DIAK wręczył dekrety nowym księżom asystentom POAK oraz nowym Prezesom. Powitano również członków nowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zamarskach wraz z księdzem asystentem Kazimierzem Walusiakiem oraz prezesem Panem Przemysławem Żebrokiem.

 

Dziękujemy Księdzu Biskupowi, naszemu Pasterzowi, za umacnianie naszej wiary i pokazywaniu kierunków naszego uświęcania i działania w Akcji Katolickiej.

GALERIA ZDJĘĆ

Related posts