Wrzesień 19, 2021

Komunikat – 2 grudnia 2019

KOMUNIKATY DIAK
Grudzień 2019

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 3 lutego 2020r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Po Mszy św. w refektarzu kurii odbędzie się wykład Ks. Prof. Tadeusza Borutki dotyczący osoby Świętego Jana Pawła II oraz tradycyjne spotkanie.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Serdecznie zapraszamy na Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej, które odbędzie się 11 stycznia 2020 roku (sobota) w parafii św. Jana Chrzciciela w Sopotni Małej. Spotkanie rozpocznie się uroczystą Eucharystią o godz. 11.00 w kościele św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy stole i wspólne kolędowanie w Domu Strażaka przy ulicy Sopotnia Mała 386.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Wdniu 6 stycznia 2020 r. odbędzie się Orszak Trzech Króli. Orszak rozpocznie się Mszą św.o godzinie 10.30 w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Harmonogram wydarzenia:10.30 – Msza Św. w kościele Opatrzności w Białej; 11.30 – Formowanie Orszaku na Placu Ratuszowym; 12.00 – Modlitwa Anioł Pański; 12.15 – Wymarsz Orszaku spod Ratusza na Rynek a następnie wspólne świętowanie i kolędowanie na Rynku.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI
Zachęcamy do udziału w spotkaniach w ramach Szkoły Świętości w Jeleśni. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 24 stycznia o godzinie 17.00 i poświęcone będzie św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi – założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu.
Zapisy w biurze DIAK. Udział w konferencjach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK
Już dziś prosimy Prezesów POAK o przygotowanie sprawozdań z działalności i finansowego za 2019 r. i złożenie w terminie do 3 lutego 2020 r. Druki do pobrania na stronie internetowej.

MATERIAŁY FORMACYJNE 2020
Zachęcamy do korzystania z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej. „Wielka tajemnica wiary” to tytuł kolejnego tomiku materiałów formacyjnych przygotowanych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce. Wzrastać w wierze by siebie i innych zaprowadzić do Chrystusa. To nasz cel i niezmienne zadanie. Pomaga nam w tym niemalże stały już zespół redakcyjny pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki. Nowy rok duszpasterski rozpoczął nowy trzy letni program duszpasterski Kościoła w Polsce, w którym szczególne światło wskaże nam na Eucharystię. Zaplanowanej bogatej formacji nie jesteśmy w stanie owocnie podjąć sami. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Księży Asystentów POAK o pomoc w ich w przeżyciu i uzupełnieniu darem ofiary Eucharystycznej. Dostrzegajmy rozlewające się wokół zło i liczne profanacje ale nade wszystko skupmy się na umocnieniu i wzrastaniu w wierze dzięki niezwykłej mocy Eucharystii.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O ADWENCIE
„«Blisko jest królestwo Boże, bądźcie pewni, nie opóźni się». Słowa te (…) wyrażają atmosferę naszego modlitewnego, pełnego wzruszenia przygotowania do bliskich już świąt Bożego Narodzenia. Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom.
Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe. (…) Okres Adwentu przypomina inny jeszcze aspekt nadziei, który dotyczy sensu i wartości życia w sposób bardziej ogólny. Nierzadko stawiamy sobie dzisiaj pytania: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki sens ma to, co robimy na ziemi, co nas czeka po śmierci? Istnieje wiele dobrych i uczciwych celów życia: dążenie do większego dobrobytu materialnego, postęp społeczny, naukowy i ekonomiczny, pełniejsze urzeczywistnienie aspiracji osobistych i społecznych. Czy jednak wystarczy osiągnąć te cele, aby spełnić najgłębsze pragnienia naszej duszy? Lud chrześcijański odpowiada na to spontanicznym wezwaniem: «Przyjdź, Panie, nie zwlekaj». Musimy zwrócić jeszcze uwagę na trzeci charakterystyczny aspekt chrześcijańskiej nadziei, który uwidacznia się w sposób szczególny podczas Adwentu. Człowiekowi, który wznosząc się ponad swe codzienne doświadczenia, dąży do komunii z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim Boże Narodzenie, przypominają, że to Bóg postanowił wyjść nam naprzeciw. Stając się dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę i ustanowił na zawsze przymierze z całą ludzkością. Na zakończenie możemy zatem stwierdzić, że sensem chrześcijańskiej nadziei, o której przypomina nam Adwent, jest wierne oczekiwanie, gotowość do działania i radosne otwarcie na spotkanie z Panem. On przyszedł w Betlejem, aby pozostać z nami, na zawsze”.
Jan Paweł II, „Adwent czasem nadziei”. Do Polaków uczestniczących w Audiencji generalnej,17 grudnia 2003.

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania w pdf – 2019.12.02 komunikat

Related posts