Wrzesień 26, 2021

Aktualności

DYŻUR ASYSTENTA DIECEZJALNEGO
Ks. Profesora Tadeusza Borutki

w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach od 17-18, lub po indywidualnym uzgodnienu spotkania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.1 „Infrastruktura Kultury”

Ośrodek w Jeleśni

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. (Dz. U. Nr 55 poz. 355)

NIP 937-21-82-580

REGON 070834400

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nr KRS : 0000247812 (jako Organizacja Pożytku Publicznego)

Adres 43-300 Bielsko-Biała ul. Żeromskiego 5-7

KONTO BANKOWE

61 2030 0045 1110 0000 0411 7530