Przemówienie Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego w trakcie koncert Akcji Katolickiej w Bielskim Centrum Kultury – 24 XI 2017

Tradycyjnie już z okazji święta Chrystusa Króla gromadzimy się najpierw na uroczystej sesji, połączonej zwykle z koncertem, a następnie na mszy świętej. Dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym wydarzeniu.

W tak uroczystym dniu serdecznie witam i gorąco pozdrawiam Akcję Katolicką naszej diecezji: wszystkich jej członków i członkinie, asystenta ks. Tadeusza Borutkę, pana senatora Andrzeja Kamińskiego, prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Radę Diecezjalną, Zarząd, asystentów i prezesów oddziałów parafialnych oraz sympatyków i osoby wspomagające to stowarzyszenie poświęcające się apostolstwu świeckich. Serdecznie witam i pozdrawiam pana Stanisława Szweda, wiceministra Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jego żonę. Przy okazji dziękuję wam za coraz odważniejsze wchodzenie w sferę życia publicznego i uczestniczenie w trosce o rozwój dobra wspólnego naszego państwa. Pozdrawiam nasze władze samorządowe z panem prezydentem Jackiem Krywultem i panem starostą Andrzejem Płonką na czele. Serdecznie pozdrawiam pana dyrektora Władysława Szczotkę.

Cieszę się bardzo, że w tym uroczystym dniu Akcja Katolicka uhonorowała zasłużonych ludzi swoim medalem „Pro consecrationemundi”. Gratuluję zarówno tym, którzy byli do niego nominowani, jak i tym, którym go przyznano. Cieszę się, że w drugiej części naszej sesji odbędzie się koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu Zespołu „Równica” z Ustronia. Korzystam z okazji, by podziękować obdarzonym śpiewaczym i tanecznym talentemartystom, a nade wszystko choreografowi i kierownikowi artystycznemu– pani Renacie Ciszewskiej za ubogacenie kwietniowego koncertu dedykowanego mi z racji 25-lecia konsekracji biskupiej. Nie ukrywałem wówczas wzruszenia, zwłaszcza gdy śpiewaliście tę cudowną pieśń oazową: „Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc…”.

Wiem o waszych licznych sukcesach w Polsce i za granicą. Jesteście dumą i wspaniałą wizytówką Ziemi Cieszyńskiej. Gratuluję wam serdecznie tylu wspaniałych osiągnięć i życzę błogosławieństwa Bożego na przyszłość. Zaś pani Renacie Ciszewskiej dziękuję za trud i poświęcenie, za troskę o wysoki poziom – nie tylko artystyczny –zespołu, ale także religijny i moralny. Jest pani mistrzynią choreografii, także wspaniałą opiekunką, ale nade wszystko wychowawczynią!

Cieszę się razem z wami drodzy członkowie i członkinie Akcji Katolickiej z decyzji Stolicy Apostolskiej ustanawiającej patronem waszego stowarzyszenia św. Jana Pawła II.Został on ogłoszony na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podczas mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie 22 października bieżącego roku patronem Akcji Katolickiej w Polsce. To właśnie Ojciec Święty Jan Paweł IInazwał Akcję Katolicką „szkołą wiary, apostolstwa i świętości”. Tak często zachęcał was –świeckich do służby Kościołowi i podkreślał znaczenie działań Akcji Katolickiej. Mówił: „Wy, którzy Kościół kochacie i służycie mu, umiejcie być niestrudzonymi głosicielami i ofiarnymi oraz przygotowanymi wychowawcami w Kościele, przeżywającym trudne próby wierności i pokusy dostosowywania się, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami ewangelicznego radykalizmu”.

Niech Ewangelia będzie kryterium wyznaczającym wybory i kierunki waszego życia! W ten sposób staniecie się misjonarzami w słowach i czynach, gdziekolwiek żyjecie i pracujecie, będziecie znakami miłości Boga, wiarygodnymi świadkami miłującej obecności Chrystusa. Pamiętajcie o tym, że: „Nie zapala się (…) światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5, 15). Aby tak było, potrzebna jest formacja, modlitwa i życie sakramentalne. Nigdy o tym nie zapominajcie! Nie sama aktywność stanowi o waszym charyzmacie, potrzebna jest także kontemplacja!

Niech Najświętsza Maryja Dziewica wspomoże was w prowadzeniu dzieła nowej ewangelizacji. Niech Ona, Matka czujna i cierpliwa, ukształtuje w was serce kontemplatywne i nauczy kierować wzrok ku Jezusowi, abyście w tym świecie, który przemija, stali się prorokami świata nieprzemijającego. Niech czuwa nad wami św. Jan Paweł II i św. Wojciech – wasi wielcy i skuteczni patronowie. Akcjo Katolicka: duc in altum!

Related posts