Grudzień 09, 2022

Komunikat – 4 grudnia 2017

KOMUNIKATY   DIAK

Grudzień  2017

ZEBRANIE  RADY  DIAK

Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 5 lutego 2018r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w refektarzu kurii.

REKOLEKCJE  ADWENTOWEW  JELEŚNI

Uprzejmie informujemy, że rekolekcje odbędą się w dniach 8-10 grudnia i poprowadzi je Ksiądz Jacek Pędziwiatr. Uprzejmie prosimy o zainteresowanie, gdyż organizacji rekolekcji wymaga co najmniej 10 uczestników w określonym terminie. Osoby zainteresowane prosimy o zapisy w Biurze Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej i pod numerem telefonu 602 489 539.

ORSZAK  TRZECH  KRÓLI

W dniu 6 stycznia 2018 r. odbędzie się zorganizowany przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej diecezji Orszak Trzech Króli. Orszak rozpocznie się Mszą św. o godzinie 10:30 w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Po Mszy św. ze śpiewem kolęd, uczestnicy przejdą od kościoła na bielski Rynek,  Serdecznie zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

SPOTKANIE  OPŁATKOWE

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 13 stycznia 2017 roku (sobota) w parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej Spotkanie rozpocznie uroczystą
Eucharystią o godz. 11:00 w kościele Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy stole i wspólne kolędowanie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Krakowskiej przy ulicy Klimczoka 105. Prosimy o zaproszenie księży asystentów

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI  W  JELEŚNI

W 2018 roku planowany jest w Starej Plebanii w Jeleśni cykl spotkań pod hasłem Szkoła Świętości. Celem jest zaprezentowanie duchowości świętych, na początek związanych w różny sposób z naszą diecezją. Pierwsze spotkanie planowane jest na 26 stycznia 2018 roku o godz. 17:00, i będzie poświęcone bł. Michałowi Tomaszkowi. Kolejne spotkania planowane są w ostatnie piątki miesiąca.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  POAK

Już dziś prosimy Prezesów POAK o przygotowanie sprawozdań z działalności i finansowego za 2017 r. i złożenie w terminie do 5 lutego 2018 r. Druki do pobrania na stronie internetowej.

KADENCJA  PREZESÓW  POAK

Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym kończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie, o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE  MEDIA

Redakcja miesięcznika „Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 18 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie:  co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej.  Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą  drugą  niedzielę miesiąca godz. 9:00 i powtarzane o godz. 20:00.

NASZE  POTRZEBY

Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

ZACHĘTA

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka EdukacyjnoRekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni.

SOBÓR  WATYKAŃSKI II – DEKRET  O  APOSTOLSTWIE ŚWIECKICH  O  AKCJI KATOLICKIEJ

DA 20. Kilkadziesiąt lat temu w wielu krajach świeccy, coraz gorliwiej poświęcający się apostolstwu, zorganizowali różne formy działalności i zrzeszyli się w różne stowarzyszenia, które zachowując ścisłą łączność z hierarchią, dążyły i dążą do celów prawdziwie apostolskich. Spośród nich lub także spośród podobnych dawniejszych instytucji należy wymienić przede wszystkim te, które choć różne stosowały metody, przyniosły jednak Królestwu Chrystusa bardzo obfite owoce i które słusznie zalecane i popierane przez papieży i wielu biskupów, otrzymały od nich miano Akcji Katolickiej i często określane były jako współpraca świeckich w apostolacie hierarchicznym.
Te formy apostolstwa, niezależnie od tego, czy noszą nazwę Akcji Katolickiej czy inną, a spełniające w naszych czasach doniosłe funkcje apostolskie, powstają z zespolenia następujących czynników charakterystycznych:  a) Bezpośrednim celem tego rodzaju organizacji jest apostolski cel Kościoła w zakresie ewangelizacji i uświęcania ludzi oraz urabiania na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska.  b) Świeccy współpracując we właściwy sobie sposób z hierarchią, przynoszą swoje doświadczenie i przyjmują odpowiedzialność za kierownictwo tymi organizacjami, za rozeznanie warunków, w jakich ma się prowadzić działalność duszpasterską Kościoła, oraz za planowanie i realizację programu działania.  c) Świeccy działają w zjednoczeniu na wzór żywego organizmu, by w ten sposób dobitniej podkreślić wspólnotę Kościoła i spotęgować skuteczność apostolstwa.  d) Świeccy, czy to samorzutnie się poświęcając, czy też zaproszeni do działania i bezpośredniej współpracy z apostolstwem hierarchicznym, prowadzą działalność pod zwierzchnim kierownictwem samej hierarchii, która może nawet zatwierdzić tę współpracę przez wyraźne udzielenie im mandatu.  Organizacje, które zdaniem hierarchii posiadają wszystkie te cechy, należy uważać za Akcję Katolicką, chociaż zależnie od potrzeb miejscowych czy narodowych przybierają różne formy i nazwy. Święty Sobór gorąco zaleca te instytucje, ponieważ odpowiadają one bez wątpienia potrzebom apostolskim Kościoła w wielu krajach. Zachęca kapłanów i świeckich w nich współpracujących, by wyżej wymienione cechy charakterystyczne coraz bardziej wprowadzali w życie i zawsze współpracowali po bratersku ze wszystkimi innymi formami apostolstwa w Kościele.

KONTAKT Z BIUREM

Biuro DIAK czynne:  poniedziałek od godz. 12.00-16.00 czwartek od godz. 10.00-14.00  Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35, tel. 602489539, 733060610 E-mail akcja@bielsko.opoka.org.plwww.akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Related posts