Grudzień 09, 2022

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

26 listopada br. w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa ks.biskup Roman Pindel przewodniczył Mszy św. w intencji Diecezjalnej Akcji Katolickiej i Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z racji ich święta patronalnego.

Eucharystię wspólnie z ks. biskupem Romanem Pindlem celebrowali, księża: prof. Tadeusz Borutka – asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Wojciech Pal – asystent kościelny Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Krzysztof Ryszka – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stanisław Wawrzyńczyk – proboszcz parafii pw. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej, o. Bogdan Kocańda – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie, Jan Jakubek – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Jeleśni, Franciszek Kulig – proboszcz parafii pw.św. Michała Archanioła w Wilkowicach, Piotr Góra- sekretarz księdza biskupa Romana.

Przy ołtarzu modlili się również liczni księża asystenci parafialni Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji bielsko-żywieckiej.  Przed Mszą św. asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. prof. Tadeusz Borutka, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej Andrzej Kamiński odczytali przed Najświętszym Sakramentem Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do czytań ( Ez 34 , 11 – 12. 15 – 17), ( Kor 15 , 20 – 26. 28) oraz Ewangelii ( Mat 25, 31 – 46 ), zwrócił uwagę na treść prawa, jakie Chrystus Król wprowadza do świata. „Dotyczy ono ludzi rozumnych, którzy zapoznają się z tym prawem i będą chcieli według niego żyć. Jest to prawo niezwykłe. Nie ma ono charakteru praw i obowiązków, nie ma tu kary czy groźby. To, co najbardziej zdumiewa w tym, co objawia nam Ewangelia św. Mateusza, to fakt, że Król stawia się w pozycji człowieka w potrzebie: chory, w więzieniu, głodny, spragniony”. Czy rozumiemy, jakie to jest prawo, które trzeba, abyśmy przyjęli do swego serca?” – pytał wymownie ks. biskup Roman i zachęcił, by przekonać się, że to prawo działa na co dzień. „W Kościele, w Akcji Katolickiej, w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży realizujemy to prawo, choćby po części. Nieraz podczas wizytacji odkrywam, że Akcja Katolicka podejmuje się takiego zadania, które jest właściwe grupie charytatywnej. To wymowny przykład tego, że znamy i realizujemy to prawo ogłoszone w dwudziestym piątym rozdziale Ewangelii Mateusza” – dodał ks. biskup Roman. Odsłonięty przed człowiekiem wizerunek królestwa niebieskiego warto przyjąć i uczynić swoim. „Poddajemy się temu królestwu. Spodziewamy się w nim zbawienia i dziedziczenia wraz Chrystusem tego, co Bóg mu powierzył. Takiej trosce Króla i Pana chcemy się poddać. Ta troska ogarnia i zaspokaja wszystko. Ona zastępuje nasze nieudolne możliwości” – powiedział ks. biskup Roman i zachęcił, by realizować to prawo i przemieniać świat na bardziej podobny do ideału królestwa Chrystusowego.

Po zakończonej liturgii Małgorzata Fita, emerytowana nauczycielka z Bielska-Białej, odebrała z rąk ks.  biskupa Romana Pindla medal „Pro Consecratione Mundi” (nie odebrała w czasie piątkowej sesji z powodu choroby). Nowym prezesom parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej ks. biskup Roman Pindel wraz ks. prof. Tadeuszem Borutką i Ireną Olmą wręczyli dekrety nominacyjne. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w bielskiej świątyni uświetniły, liczne poczty sztandarowe oraz występ Chóru św. Józefa z  parafii pw. św. Józefa Zabrzegu pod dyrekcją Sylwii Strządały. Na organach grał Daniel Strządała. Akcja Katolicka diecezji bielsko-żywieckiej erygowana została dekretem z dnia 24.11.1996 r. przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego.

Related posts