Wrzesień 26, 2021

Nagroda św. Maksymiliana Marii Kolbego

Urszula Kraus – nauczycielka z Bestwiny, prezes Rycerstwa Niepokalanej diecezji bielsko-żywieckiej – została laureatką „Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego”. Wśród nominowanych do nagrody znalazło się trzech członków naszego stowarzyszenia: Andrzej Kamiński – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, jako senator wsparł działania wielu parafii o dotacje państwowe i unijne, Bogumiła Janoszek z Istebnej – założycielka i prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Dobrze, że jesteś”, zaangażowana w ruch oazowy i Domowy Kościół oraz Seminarium Odnowy Wiary, Danuta Kliś – prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Kozach, organizatorka licznych pielgrzymek, zaangażowana w akacje charytatywne i duszpasterstwo, działające od 2006 roku liczące ponad sto osób Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu, które rozpowszechnia m.in. nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, prowadzi krucjatę różańcową, angażuje się w obronę życia, troszczy się o misje i misjonarzy oraz pielgrzymuje do byłego obozu zagłady, Stanisław Kwiatek – organizator modlitwy w środowiskach pracy, uczestnik apostolatu maryjnego, zelator różańcowy, aktywny działacz rady duszpasterskiej w parafii w Bystrej Krakowskiej,

Odbierając z rąk biskupa figurkę „Matki Bożej zza drutów” laureatka nagrody przyznała, że na to wyróżnienie złożyła się praca wielu ludzi i nie traktuje go jako osobistej zasługi.

Biskup Roman Pindel w swym wystąpieniu zauważył, że wybór musiał być dla kapituły bardzo trudny, bo przyszło jej wybierać spośród wielu znakomitych kandydatów. Przypomniał w tym kontekście, że św. Maksymilian w słynnym widzeniu wybrał dwie korony – białą i czerwoną, a św. Teresa z Lisieux doszła do wniosku, że jej misja będzie polegała „na byciu w sercu Kościoła”.

Nazwisko tegorocznej laureatki nagrody ogłosił dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii bielsko-żywieckiej ks. Sebastian Rucki, który jest jednocześnie członkiem i przewodniczącym Kapituły wyłaniającej laureatów.

Podczas gali w OCK wykład pt.„Życie religijne więźniów chrześcijańskich w obozie Auschwitz” zaprezentowała Teresa Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Uczestnicy Gali zobaczyli na koniec film „Miłość i miłosierdzie” w reżyserii Michała Kondrata.

„Nagroda św. Maksymiliana Marii Kolbego” przyznawana jest za działalność ewangelizacyjną i apostolską na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Wyróżnienie to kopia figurki „Matki Bożej zza drutów” z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Laureatem Nagrody może być osoba duchowna, świecka, członek instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego oraz organizacja, wspólnota lub stowarzyszenie, które prowadzą działalność ewangelizacyjną i apostolską.
Laureatce oraz nominowanym do nagrody serdecznie gratulujemy.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Related posts