Komunikat – 11 stycznia 2020

KOMUNIKATY DIAK
Styczeń 2020

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 3 lutego 2020 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Po Mszy św. w refektarzu kurii odbędzie się wykład Ks. Prof. Tadeusza Borutki dotyczący osoby Świętego Jana Pawła II oraz tradycyjne spotkanie.

REJONOWE SPOTKANIA FORMCYJNE
W dniu 22 lutego 2020 r. w pięciu parafiach naszej diecezji odbędą się Rejonowe Spotkania Formacyjne dla członków Akcji Katolickiej. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną zamieszczone w następnym komunikacie oraz na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI
Zachęcamy do udziału w spotkaniach w ramach Szkoły Świętości w Jeleśni.Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 24 stycznia o godzinie 17.00 i poświęcone będzie św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi – założycielowi Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Kolejne spotkanie odbędzie się 14 lutego i poświęcone będzie bł. Matce Klarze Szczęsnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu.
Zapisy w biurze DIAK. Udział w konferencjach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

DIECEZJALNY ETAP PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
W dniach 13-14 marca odbędą się eliminacje XX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, na szczeblu diecezjalnym. W eliminacjach które odbędą się w Domu Kultury w Hałcnowie, weźmie udział ponad 1000 dzieci z około 100 jednostek z całej diecezji, które zdobyły pierwsze miejsca na szczeblu parafialnym. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przesłuchaniach.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK
Już dziś prosimy Prezesów POAK o przygotowanie sprawozdań z działalności i finansowego za 2019 r. i złożenie w terminie do 3 lutego 2020 r. Druki do pobrania na stronie internetowej.

ROZLICZENIE PODLATKU ZA ROK 2019
Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2019, będzie możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812), lub Fundacji Światło Nadziei ( KRS 0000175073).

MATERIAŁY FORMACYJNE 2020
Zachęcamy do korzystania z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej. „Wielka tajemnica wiary” to tytuł kolejnego tomiku materiałów formacyjnych przygotowanych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce. Wzrastać w wierze by siebie i innych zaprowadzić do Chrystusa. To nasz cel i niezmienne zadanie. Pomaga nam w tym niemalże stały już zespół redakcyjny pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki. Nowy rok duszpasterski rozpoczął nowy trzy letni program duszpasterski Kościoła w Polsce, w którym szczególne światło wskaże nam na Eucharystię. Zaplanowanej bogatej formacji nie jesteśmy w stanie owocnie podjąć sami. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Księży Asystentów
POAK o pomoc w ich w przeżyciu i uzupełnieniu darem ofiary Eucharystycznej. Dostrzegajmy rozlewające się wokół zło i liczne profanacje ale nade wszystko skupmy się na umocnieniu i wzrastaniu w wierze dzięki niezwykłej mocy Eucharystii.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę o godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

PAPIEŻ FRANCISZEK O BUDOWANIU POKOJU
Świat nie potrzebuje pustych słów, ale przekonanych świadków, budowniczych pokoju otwartych na dialog, bez wykluczenia i manipulacji. Nie można bowiem naprawdę osiągnąć pokoju, jeśli nie będzie pełnego przekonania dialogu mężczyzn i kobiet, którzy szukają prawdy pomijając ideologie i różne opinie. Pokój „należy budować bezustannie” , jest drogą, którą przebywamy razem, zawsze szukając dobra wspólnego i zobowiązując się do dotrzymywania danego słowa z i poszanowania prawa. We wzajemnym słuchaniu mogą też wzrastać poznanie i szacunek dla drugiego, aż po rozpoznanie w nieprzyjacielu twarzy brata. Proces pokojowy jest zatem zaangażowaniem, które trwa w czasie. Jest to cierpliwe dzieło poszukiwania prawdy i sprawiedliwości, szanujące pamięć ofiar i otwierające krok po kroku wspólną nadzieję, silniejszą niż zemsta. W państwie prawa demokracja może być znaczącym paradygmatem tego procesu, jeżeli opiera się na sprawiedliwości i dążeniu do ochrony praw każdego, zwłaszcza słabych lub zmarginalizowanych, w nieustannym poszukiwaniu prawdy. Chodzi o konstrukcję społeczną i dzieło w toku, w które każdy odpowiedzialnie wnosi swój wkład na wszystkich poziomach społeczności lokalnej, krajowej i ogólnoświatowej. (…) To, co jest prawdą o pokoju w sferze społecznej, jest również prawdziwe w sferze politycznej i gospodarczej, ponieważ kwestia pokoju przenika wszystkie wymiary życia wspólnotowego.
Papież Franciszek, Orędzie na 53. Światowy Dzień Pokoju.

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: 43-303 Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A, Skrytka pocztowa nr 12
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania w pdf – 2020.01.11 komunikat

Related posts