Wrzesień 26, 2021

Spotkanie opłatkowe DIAK w Sopotni Małej

W sobotę 11 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków Rady DIAK. Tym razem członkowie Akcji Katolickiej spotkali się w Sopotni Małej koło Żywca. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Jana Pawła II, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Ksiądz Biskup Piotr Greger.

W homilii biskup zwrócił uwagę na dominujący dziś brak umiejętności słuchania drugiego człowieka, który przekłada się na niesłuchanie Pana Boga. Zauważył jednocześnie, że zadaniem Akcji Katolickiej, jako stowarzyszenia ludzi świeckich, jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

„To zadanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszyscy razem – w duchu odpowiedzialności – będziemy wsłuchiwali się w głos Boga. Owocność naszego zaangażowania będzie możliwa wówczas, gdy wręcz skopiujemy zachowanie tych, o których mówi dzisiejsza Ewangelia” – wskazał, nawiązując do zdania z Ewangelii św. Łukasza: „Na widok Jezusa nauczającego tłumy zbierały się, aby Go słuchać” (Łk 5, 15a).

Według biskupa, słuchanie, a następnie głoszenie Bożej prawdy może natrafiać na sprzeciw. „Niektórym może to nie odpowiadać, albowiem nauka głoszona w imię Chrystusa stawia wymagania, wzywa do zmiany życia, nawołuje do nawrócenia” – przypomniał i podkreślił, że w realizacji tego zadania Kościół nie może się poddawać żadnej presji.

„Kościół nie może być posłusznym wobec propagandowych haseł czy niesprawiedliwych ocen, bo byłby wtedy niewierny samemu Chrystusowi. Aby Bożą naukę głosić, wpierw trzeba samemu Go posłuchać. Przepowiadanie prawdy Bożej ma być służbą człowiekowi, a nie określonej ideologii” – dodał. Wyraził przekonanie także, że Kościół ma świadomość, iż służba człowiekowi mierzy się „między innymi wiernością wobec głoszonej prawdy”.

Uroczystą Eucharystię uświetnił występ zespołu regionalnego „Romanka”. Na zakończenie Eucharystii Prezes DIAK Pan Andrzej Kamiński wręczył przyznane przez Zarząd DIAK medale „Pro consecratione mundi” za świadectwo spójności wiary i życia Księdzu Prałatowi Stanisławowi Bogaczowi – proboszczowi parafii w Cięcinie oraz Księdzu Prałatowi Krzysztofowi Ryszce.

Po Mszy świętej licznie zgromadzeni goście, wśród których byli m. in. JE Ksiądz Biskup Piotr Greger, Pan minister Stanisław Szwed, Prezes DIAK Pan Andrzej Kamiński,  Ksiądz asystent DIAK Tadeusz Borutka oraz wielu innych, przeszli do DOmu Strażaka, gdzie przygotowany został poczęstunek. Zgromadzeni goście zostali powitani przez prezesa DIAK Pana Andrzeja Kamińskiego. Głos zabrał także Ksiądz Biskup Piotr Greger, który złożył zgromadzonym gościom życzenia noworoczne.  Licznie zgromadzeni goście wysłuchali fragmentu Ewangelii, odśpiewali wspólnie kolędę oraz złożyli sobie życzenia. Po części oficjalnej uroczystości goście zasiedli do wspólnego stołu. Serdecznie dziękujemy organizatorom tej uroczystości, na czele z Prezes POAK przy parafii św. Jana Chrzciciela w Sopotni Małej Panią Zofią Kupczak oraz wszystkim przybyłym gościom.

Zdjęcia wykonała Pani Bernadetta Mentel.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Related posts