Grudzień 09, 2022

Komunikat – 7 lipca 2014

 

Bielsko-Biała, 7 lipca 2014 r.

KOMUNIKATY

 

 1. Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 8 września 2014 r. Spotykamy się na terenie zabytkowej plebanii w Jeleśni, gdzie o godzinie 17 00 w kościele p.w. Św. Wojciecha zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Borutki. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy udadzą się na teren zabytkowej plebanii gdzie będzie można zobaczyć zakres wykonanych prac remontowych. Spotkanie zakończymy wspólnym posiłkiem.

Serdecznie zapraszamy Prezesów oraz Asystentów POAK.

 

 1. Informuje że, tegoroczne rekolekcje wakacyjne w Rychwałdzie, odbędą się w dniach 10-13 lipca, 7-10 sierpnia, 4-7 września. Temat tegorocznych rekolekcji brzmi: ” Godność człowieka jako dar dojścia do Boga ( naśladowanie człowieczeństwa Chrystusa). Koszt to niezmiennie 160 zł od osoby. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Bogdan Kocańda. Zapisy w biurze DIAK lub u Pani Marii Baczyńskiej (tel. 784 511 545) Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

 1. W uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, 14 sierpnia 2014 r. o godz. 8:45 wyruszy z kościoła

piesza pielgrzymka do miejsca męczeńskiej śmierci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego na terenie

byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Następnie o godz. 10:30 przy bloku 11 zostanie odprawiona

Msza św. Serdecznie zapraszamy.

 

 1. W dniu 13 września 2014 r. odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie – pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Rozpoczęcie o godzinie 18: 00. Serdecznie zapraszamy .

 

 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży po raz czwarty organizuje w dniach od 1 do 8 sierpnia 2014 r. wypoczynek dla dzieci pod hasłem „Wakacje z książką”. Całkowity koszt wyjazdu to 480 zł, natomiast miejsce wypoczynku to Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce. Więcej informacji w biurze DIAK, oraz na stronie www.ksm.diecezja.bielsko.pl

 

 1. Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji ( wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy              ( it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl ) do 18 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka –      odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?

 

 1. Informuję że w dniu 11 października 2014 r. odbędzie się Sesja Naukowa Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Temat sesji brzmi: „ Kardynał Stefan Wyszyński- Prymas Tysiąclecia”. Rozpoczęcie    o godz. 9 00. Wykład wygłosi Ksiądz Robert Nęcek. Dokładny plan sesji w następnym komunikacie, plakat będzie można pobrać na wrześniowym spotkaniu Rady DIAK w Jeleśni.

Proszę zarezerwować sobie czas 11 października i licznie przybyć do Hałcnowa.

               

 1. Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół   Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

        

 1. Kapituła Medalu „Pro consecratione mundi” ogłasza, że wnioski o przyznanie nagrody Akcji

Katolickiej A.D. 2014 można składać do dnia 26 września 2014 r. Kandydatów do nagrody mogą

zgłaszać:

 • Ruchy i stowarzyszenia katolickie
 • Media katolickie
 • Zgromadzenia zakonne
 • Wspólnoty religijne
 • Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Kandydaci powinni reprezentować sobą:

 • świadectwo spójności wiary i życia – realizowanie tej syntezy w zwykłych warunkach w niezwykły sposób,
 • ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, odwagę w zaangażowaniu społecznym w realizacji tej zasady, wypływające z głębokiej wiary, ze zjednoczenia z Chrystusem,
 • umiejętność służby dobru wspólnemu,
 • solidarne współdziałanie z innymi (zaangażowanie z drugimi, nie tylko dla drugich),
 • radykalizm ewangeliczny zmierzający do świętości i umiłowania nauki Kościoła.

Wnioski powinny być zgodne ze wzorem dostępnym w biurze Akcji. Do wniosku należy dołączyć opinię ks. proboszcza miejsca zamieszkania. Druki są dostępne w biurze DIAK oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty Organizacyjne”.

10. W dniach od 7 do 13 lipca 2014 r. biuro DIAK z powodu przerwy urlopowej, będzie nieczynne. W czasie przerwy urlopowej zapisy na rekolekcje w Rychwałdzie przyjmują Pani Maria Baczyńska.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy .

Related posts