Skład Zarządu Fundacji

Fundacja Światło Nadziei

43-300 Bielsko-Biała, Żeromskiego 5-7

www.fsn.art.pl

KRS – 0000175073

r-k bankowy: 22 1050 1070 1000 0023 0203 7375

 

 Skład Zarządu:

Prezes:

  • Irena Olma

Członkowie

  • ks. Wiesław Płonka
  • Piotr  Moll
  • Krzysztof  Gawłowski

 

Skład Rady:

Przewodniczący:

  • ks. Stanisław  Lubaszka

Członkowie:

  • ks. Robert Samsel
  • Maria Baczyńska
  • Roman Kucharczyk

Related posts