Komunikat – 4 listopada 2019

KOMUNIKATY DIAK

Listopad 2019

ZEBRANIE RADY DIAK

Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 2 grudnia 2019 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Po Mszy św. w refektarzu kurii odbędzie się wykład Ks. Prof. Tadeusza Borutki dotyczący osoby Świętego Jana Pawła II oraz tradycyjne spotkanie.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Kapłani potrzebują naszej modlitwy.
Uprzejmie prosimy Prezesów POAK, którzy do tej pory nie dostarczyli list członków POAK gotowych podjąć codzienną modlitwę za kapłanów naszej diecezji o nadesłanie do biura DIAK stosownych list. Potrzeba około 600 członków AK, aby każdy kapłan był objęty modlitwą. Prosimy o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ

W sobotę, 9 listopada o godz. 18:15 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie się Msza św. w intencji zmarłych członków Akcji Katolickiej. Spotykamy się wcześniej, o godz. 17:30 na wspólnej modlitwie różańcowej. Prosimy Prezesów POAK o zaproszenie rodzin zmarłych członków AK.

KONCERT Z OKAZJI NASZEGO ŚWIĘTA

Z okazji święta Akcji Katolickiej w piątek 22 listopada, o godz. 16:30odbędzie się uroczysty koncert w Bielskim Centrum Kultury. W programie przewidziane jest wręczenie medali PRO CONSECRATIONE MUNDI oraz koncert Zespołu „Proboszczowie”.
Prosimy Prezesów POAK o zaproszenie na tę uroczystość Księży Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz wszystkich członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia ze swoimi rodzinami. Bądźmy razem w tym ważnym dla nas dniu!

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

24 listopada 2019 r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto Akcji Katolickiej – zapraszamy wszystkich Księży Asystentów PAOK oraz członków i sympatyków Akcji Katolickiej do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.
o godz. 16:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu
o godz. 17:00 Msza św. oraz wręczenie dekretów
Niech nie zabraknie na tej uroczystości przedstawicieli żadnego z parafialnych oddziałów.

MEDAL PRO CONSECRARTIONE MUNDI

Kapituła Medalu „Pro consecratione mundi” przedłuża termin składania wniosków o przyznanie nagrody Akcji Katolickiej A.D. 2019do dnia11 listopada 2019 r. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Ruchy i stowarzyszenia katolickie, Media katolickie, Zgromadzenia zakonne, Wspólnoty religijne, Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Kandydaci powinni reprezentować sobą: świadectwo spójności wiary i życia – realizowanie tej syntezy w zwykłych warunkach w niezwykły sposób, ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, odwagę w zaangażowaniu społecznym w realizacji tej zasady, wypływające z głębokiej wiary, ze zjednoczenia z Chrystusem, umiejętność służby dobru wspólnemu, solidarne współdziałanie z innymi (zaangażowanie z drugimi, nie tylko dla drugich),radykalizm ewangeliczny zmierzający do świętości i umiłowania nauki Kościoła.
Wnioski powinny być zgodne ze wzorem dostępnym w biurze Akcji. Do wniosku należy dołączyć opinię ks. proboszcza miejsca zamieszkania.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Przypominamy, że protokoły z przeglądu na etapie parafialnym wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszeń zdobywców I miejsc należy przesłać do biura DIAK w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2019 r. Zachęcamy do szerokiego rozpropagowania Przeglądu, również poprzez publikację wyników na szczeblu parafialnym.

REKOLEKCJE ADWENTOWE W JELEŚNI

Informujemy, że rekolekcje adwentowe w Jeleśni odbędą się w dniach 29 listopada-1 grudnia br. i poprowadzi je Ojciec Łukasz Buksa – franciszkanin, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista, autor tekstów, wokalista. Odpowiedzialny za referat młodzieżowo – powołaniowy Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Zaangażowany w przygotowania młodzieży franciszkańskiej na Światowe Dni Młodzieży z ramienia zakonu. Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o zapisy w Biurze Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej Aleksandrowicach i pod numerem telefonu 602 489 539 – do 15 listopada. Koszt udziału w rekolekcjach to 140 zł.

KADENCJA PREZESÓW POAK

Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA

Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dniakażdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

ZACHĘTA

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

„…Królestwo jest łaską, miłością Boga do świata, dla nas źródłem spokoju i ufności: «Nie bój się, mała trzódko – mówi Jezus – gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo» (Łk 12,32). Lęki, strapienia i koszmary znikną, gdyż Królestwo Boże jest pośród nas w Osobie Jezusa Chrystusa (por. Łk. 17,21). Człowiek nie jest więc biernym świadkiem wkraczania Boga w historię. Jezus zaprasza nas, abyśmy szukali aktywnie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oraz uczynili to poszukiwanie naszą podstawową troską (por. Mt 6,33). Osoba ludzka jest więc wezwana, aby – własnymi rękami, umysłem i sercem – współpracować w nadejściu Królestwa Bożego na świat. Dotyczy to w sposób specjalny tych, którzy są wezwani do apostolatu, i są, jak mówi św. Paweł, «współpracownikami dla Królestwa Bożego» (Kol 4,11), ale dotyczy również każdej osoby ludzkiej (…) Wszyscy sprawiedliwi tej ziemi, również ci, którzy nie znają Chrystusa i Jego Kościoła, i którzy, dzięki działaniu łaski, szukają Boga sercem czystym i szczerym (por. Lumen Gentium, 16), są wezwani do budowania Królestwa Bożego, współpracując z Panem, który jest pierwszym i najważniejszym Sprawcą …”.
Jan Paweł II, Audiencja generalna 6 grudnia 2000

KONTAKT Z BIUREM

Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

 

DO POBRANIA W PDF – 2019.11.04 komunikat

Related posts