Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji świąt Wielkanocnych

Wszystkim Prezesom, Asystentom kościelnym i członkom Akcji Katolickiej naszej Diecezji

pragniemy złożyć

Najserdeczniejsze życzenia Zdrowia, Szczęścia

oraz Wszelkiej pomyślności.

Niechaj jasność Wielkanocnego Poranka

napełnia nasze serce radością płynąca

z triumfu Jezusa Chrystusa nad śmiercią.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Prezes DIAK Andrzej Kamiński, Ksiądz Asystent Tadeusz Borutka i członkowie Zarządu DIAK

Related posts