Wrzesień 19, 2021

Składki członkowskie POAK

Z uwagi na wciąż trwające ograniczenia związane z pandemią, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Prezesów POAK o regulowanie składek członkowskich w miarę możliwości na konto DIAK. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy POAK oraz okresu za jaki opłacana jest składka.

Konto DIAK dla wpłat składek i darowizn:

61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

Prosimy o uwzględnienie naszej prośby i życzliwe podejście do sprawy

Related posts