Sierpień 01, 2021

Przemówienie Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego – spotkanie opłatkowe AK w Gierałtowicach 2019

12 stycznia 2019 r. Opłatek dla Akcji Katolickiej w Gierałtowicach

 

Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich państwa bardzo serdecznie, a pozdrowienia te kieruję na ręce pana prezesa, senatora Andrzeja Kamińskiego i ks. asystenta diecezjalnego Tadeusza Borutki. Cieszę się z tak licznej obecności państwa! Nie ukrywam, że każde spotkanie z wami jest dla mnie wielką radością!

Korzystam z okazji, by podziękować rodzinie parafialnej pw. Św. Marcina w Gierałtowicach za tak serdeczne przyjęcie nas zarówno w kościele, jak i w tym gościnnym domu. W sposób szczególny dziękuję tutejszemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej z jego asystentem ks. proboszczem Wiesławem Jóźwiakiem i panią prezes Teresą Kukiełą.  Nie zapominam o strażakach, którzy nas goszczą, o paniach kucharkach, które dla nas gotują obiad i o chórze parafialnym, który nas ubogaci swoim pięknym śpiewem!

Dziękuję serdecznie wszystkim tutaj zgromadzonym za codzienną życzliwość i przyjaźń, a także za dotychczasowe liczne spotkania, różne gesty żywej pamięci i przejawy twórczej współpracy. Z wdzięcznością odpowiadam panu prezesowi na złożone przed chwilą życzenia świąteczne.

Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim za dar Jego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. To On podtrzymuje nas w istnieniu i dodaje odwagi w życiu codziennym, szczególnie w chwilach, gdy czujemy się zmęczeni i utrudzeni. Kontemplacja Prawdy i Tajemnicy ukazuje nam także ścisły związek między odniesieniem do Boga i służbą człowiekowi.

Wy sami angażujecie się w tę wspaniałą służbę. Służycie samemu Jezusowi, Jego Kościołowi, a także wiernym w naszych parafiach i poniekąd w całej diecezji. To wielki przywilej, ale łączy się on nierozerwalnie z odpowiedzialnością. Ta służba nie jest też wolna od trudności. Nie zrażajcie się nimi, ale z odwagą i miłością do Chrystusa i Kościoła kontynuujcie wasze zadania oraz powinności.

Tego państwu dzisiaj gorąco życzę. Ponadto życzę zdrowia i niespożytych sił w służbie Kościołowi i człowiekowi.Niech Nowonarodzony Syn Boga Jezus Chrystus nieustannie wam towarzyszy. Niech was inspiruje do dalszej służby. Wszystkim waszym środowiskom, rodzinom i parafiom, a także tutejszemu dekanatowi,  życzę wszelkiego dobra i światła wychodzącego z Betlejem, które ukazuje nam drogę do najwyższego dobra i celu, którym jest Jezus Chrystus.

Z okazji rozpoczętego niedawno Nowego Roku wam i waszym rodzinom z serca błogosławię: Szczęść Boże!  „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą”.

Related posts