Wrzesień 26, 2021

Podsumowanie XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek

22 kwietnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrej w Gminie Wilkowice odbyła się gala podsumowująca XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, który, jak co roku, zorganizowany został przez Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Koncert finałowy zgromadził wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się: Pan Stanisław Szwed-Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Andrzej Płonka-Starosta Powiatu Bielskiego, Pan Jan Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Pani Ewa Żak – Radna Województwa Śląskiego, przedstawiciele Samorządów  Powiatów: Bielskiego i Cieszyńskiego,  Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka , Ksiądz dziekan Franciszek Kuliga,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” Pani Agnieszka Sech i wielu innych zacnych gości. Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej Pan Senator Andrzej Kamiński podczas otwarcia Przeglądu przywitał przybyłych gości, krótko podsumował XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej, a następnie podziękował za wsparcie  finansowe otrzymane od Starostwa Bielskiego i Powiatu Cieszyńskiego oraz osobom, które kolejny raz ufundowały nagrody dla uczestników Konkursu: Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwidze Wiśniewskiej,  Panu Posłowi Stanisławowi Szwedowi oraz Krajowemu Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podziękowania zostały również skierowane do organizatorów  Przeglądu oraz do dzieci i młodzieży wraz z opiekunami,  bez których, jak zaznaczył Pan Senator, nie odbyłyby się kolejne etapy konkursu:  parafialny, diecezjalny oraz uroczysty Koncert, w którym uczestniczyli wszyscy laureaci. To były piękne chwile, kiedy jeszcze raz słuchając laureatów mogliśmy myślami wrócić do naszej historii, wspominając tych wszystkich, którym zawdzięczamy życie w  wolnej Ojczyźnie.

Podsumowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej poprowadziła p. E. Gacek, a zaproszeni goście wręczyli nagrodzonym i ich opiekunom ufundowane upominki. Wypełniona po brzegi sala przyjmowała nagrodzonych gromkimi brawami, a fotografowie wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

GRAND PRIX  XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek  przyznano Zespołowi „Antyrama”
z LO nr 6 w Bielsku- Białej. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską w postaci symbolicznych biletów na wyjazd do Brukseli. W imieniu Pani Europoseł nagrodę wręczył Pan wiceminister Stanisław Szwed. Prezes Andrzej Kamiński podsumowując XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej powiedział:. „Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką. Wasz i nasz wysiłek związany z pracą nad doskonaleniem śpiewu i organizacji  poszczególnych etapów Przeglądu daje gwarancję prawidłowego wzrastania dzieci i młodzieży. Kształtuje poprawne rozumienie patriotyzmu, umiłowanie Ojczyzny, oraz pielęgnowanie tradycji i pamięci narodowej”.

Członek Zespołu Organizacyjnego PPP im. M. Papiurek –  Bożena Tobiasz

Poniżej zdjęcia z tej uroczystości

Related posts