Wrzesień 21, 2021

Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę

W piątek 19 czerwca członkowie Akcji Katolickiej pielgrzymowali na Jasną Górę. W bieżącym roku Ogólnopolska Pielgrzymka naszego stowarzyszenia ze względu na pandemię koronawirusa pozbawiona była charakteru masowego. Symboliczne delegacje z diecezji całego kraju wraz z zarządem krajowym i asystentem KIAK, biskupem Mirosławem Milewskim, zawierzały dzieło apostolskie laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej Matce Bożej Królowej Polski. TV Trwam, TVP3 oraz media jasnogórskie zapewniły członkom i sympatykom Akcji Katolickiej duchową łączność poprzez transmisję Mszy św. i Apelu Jasnogórskiego.

Przypadającej w roku celebrowania setnej rocznicy urodzin patrona naszego stowarzyszenia św. Jana Pawła II pielgrzymce przyświecało hasło: „Totus Tuus Maryjo”. Przypadająca w przededniu setnej rocznicy chrztu św. Jana Pawła II Pielgrzymka stanowiła okazję do przypomnienia teologicznego nauczania dotyczącego partycypacji wiernych świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa.

Nawiązując do zasady uczestnictwa laikatu, w potrójnym urzędzie Chrystusa – kapłana, proroka i króla, bp Mirosław Milewski, zaznaczył, że: „Kościół potrzebuje czytelnego zaangażowania i wyrazistego świeckich katolików”. Dodał przy tym, że istnieje pilna potrzeba uformowania „świadomych, głęboko wierzących świeckich, którzy, niekoniecznie przez spektakularne akcje, ale przez to, co zawsze jest ważne w chrześcijaństwie; przez miłość bliźniego, szacunek do człowieka, stosunek do życia, do kwestii politycznych, będą ten świat przemieniać, ewangelizować, będą solą ziemi”.

Po zawiązaniu wspólnoty, złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconej św. Janowi Pawłowi II, odmówieniu modlitwy zakończonej wspólnym odśpiewaniem „Barki”, członkowie Akcji Katolickiej z jasnogórskiego dziedzińca, udali się do kaplicy Cudownego Obrazu na Eucharystię. Mszy św. koncelebrowanej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczył asystent krajowy Akcji Katolickiej, biskup Mirosław Milewski. Członkowie Akcji Katolickiej łączyli się z uczestnikami pielgrzymki za pomocą TV Trwam, TVP3 oraz mediów jasnogórskich.

W swojej homilii Biskup Milewski przypomniał członkom Akcji Katolickiej, że do apostolskiego świadczenia o Chrystusie predestynuje wiernych sakrament chrztu oraz Eucharystia, w której katolik otrzymuje miłość Boga, którą ukierunkowuje na bliźniego.

Zachęcając członków Akcji Katolickiej do kontemplacji Maryi, czczonej
w Jasnogórskiej Ikonie, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę ba fakt, że „to właśnie Jej serce było najbliżej serca Jezusa. To pod sercem Maryi rozwijało się, kształtowało i rosło serce naszego Pana”. Dodał przy tym, że właśnie tutaj, „w tej świętej kaplicy, niemal słyszymy bicie tych dwóch serc. Ich rytm napawa wielu z nas spokojem i ufnością, także wtedy, gdy nie do końca rozumiemy ciężar i jarzmo codzienności”.

Asystent krajowy podkreślił również, że w obecnej dobie Kościół w Polsce, w potrzebuje odbudowania swej wiarygodności, dlatego wiarygodnych ludzi w swoich szeregach. „Tacy powinni być członkowie Akcji Katolickiej w Polsce – prości i wierni uczniowie Jezusa”.

Kończąc swoją homilię hierarcha powiedział: „Niech Serce Jezusa, „dobroci i miłości pełne”, „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”, prowadzi Kościół w Polsce, prowadzi biskupów i kapłanów, rodziny, Akcję Katolicką w Polsce i wszystkich wiernych, by w prostocie swoich serc okazywali swoje przywiązanie do Boga i wiary”.

Po zakończeniu Eucharystii przyszedł czas na wyróżnienie medalem „Za dzieło apostolstwa”, wręczanym przez kapitułę prezbiterom oraz osobom świeckim, które wspierają działania apostolskie Akcji Katolickiej i przyczyniają się do promocji stowarzyszenia.

W bieżącym roku wyróżniony medalem został ks. dr hab. Jan Bartoszek, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Jak zaznaczyła w swym przemówieniu prezes KIAK, Urszula Furtak: „Ksiądz Jan Bartoszek wyróżnił się wyjątkowym zaangażowaniem w dzieło Akcji Katolickiej. Jest wielce zasłużony. Formuje nas niezmiennie od wielu lat. Od ponad 10 lat pełni funkcję asystenta diecezjalnego angażując ludzi Akcji Katolickiej nie tylko z diecezji tarnowskiej, ale z całej Polski w zadania apostolskie, właściwe laikatowi. Ponadto w materiałach formacyjnych, czy zajęciach w ramach Uniwersytetu Jana Pawła II, znajdziemy wiele cennych wskazówek dla laikatu”.

Dziękując za wyróżnienie ks. dr hab. Jan Bartoszek, powiedział min.: „Dedykuję tę nagrodę Akcji Katolickiej w Polsce, szczególnie w diecezji tarnowskiej. Cieszę się bardzo, że diecezja tarnowska może się w jakiś sposób wyróżniać na tle Akcji Katolickiej w Polsce”. Asystent diecezji tarnowskiej powiedział również: „Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to nadal będziemy podejmować tę współpracę w tym wyjątkowym dziele angażowania ludzi świeckich do odpowiedzialności za Kościół i świat”.

Gratulując wyróżnienia przez kapitułę z radością informujemy również, że od 1 września 2020 r. ks. Jan Bartoszek pełnić będzie funkcję dyrektora radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

„Przed świętą Ikoną Jasnogórską stają w tej godzinie, Maryjo, Twoje dzieci, wpatrzone w Twe zawsze piękne i pociągające oblicze. Dziś jeszcze wyraźniej wskazujesz na swego Syna, którego Serce zostało przebite za nasze grzechy”, tymi słowami krajowy asystent Akcji Katolickiej bp Mirosław Milewski rozpoczął rozważanie Apelu Jasnogórskiego.

Kontynuując apelową refleksję bp. Milewski powiedział: „W godzinie Apelu gromadzi się przed Twym wizerunkiem, Maryjo, reprezentacja Akcji Katolickiej z wielu stron Polski. Z powodu obecnej sytuacji nie mogliśmy stanąć tak licznie, jak dotychczas, ale serca wszystkich członków z blisko 2000 oddziałów parafialnych Akcji są tutaj duchowo obecne”.

W opinii biskupa konieczne jest dziś ponowne odkrycie łaski sakramentu chrztu i wypływających z tego faktu darów zwłaszcza, że „tegoroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej odbywa się także w przededniu setnej rocznicy chrztu św. Jana Pawła II”. „Ten fakt stanowić musi okazję do przypomnienia znaczenia chrztu jako też mocy i źródła działania w Kościele”, powiedział bp. Milewski.

Nawiązując do zaplanowanego w Częstochowie na sierpień br. zebrania plenarnego biskupów, powiedział: „Niech zjednoczy nas Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Pokornie proszę Cię o jedność polskich biskupów! Niech temu zjednoczeniu patronuje nasz Święty Papież”.

Na zakończenie Apelu prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Urszula Furtak, dokonała aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Materiał pochodzi ze strony Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

GALERIA ZDJĘĆ

Related posts