Komunikat – styczeń 2019

KOMUNIKATY DIAK
Styczeń 2019

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 4 lutego 2019 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Po Mszy św. Odbędzie się spotkanie w refektarzu kurii.

REJONOWE SPOTKANIA FORMACYJNE
W dniu 23 lutego 2019 r. w pięciu parafiach naszej diecezji odbędą się Rejonowe Spotkania Formacyjne dla członków Akcji Katolickiej. Tym razem spotkania odbędą się Bielsku-Białej, Andrychowie, Jeleśni, Oświęcimiu. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną zamieszczone w następnym komunikacie. Serdecznie zapraszamy.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI
18 stycznia 2019 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni odbędzie się Msza św. i konferencja ks. prałata Michała Boguty na temat „Życie i świętość Józefa Bilczewskiego z Wilamowic”.
15 lutego Msza św. i ucałowanie relikwii bł. Matki Celiny Borzęckiej, założycielki Sióstr Zmartwychwstanek oraz konferencja s. Eweliny Borzęckiej z Częstochowy na temat „Duchowość bł. Matki Celiny”.
Zapisy w biurze DIAK. Udział w konferencjach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

DIECEZJALNY ETAP PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
W dniach 15-16 marca odbędą się eliminacje XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, na szczeblu diecezjalnym. W eliminacjach które odbędą się w Domu Kultury w Hałcnowie, weźmie udział ponad 1000 dzieci z około 100 jednostek z całej diecezji, które zdobyły pierwsze miejsca na szczeblu parafialnym. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przesłuchaniach.

ROZLICZENIE PODATKU
Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2018, będzie możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812), lub Fundacji Światło Nadziei ( KRS 0000175073).

MOJE SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II
Zgodnie z propozycją Zarządu DIAK przekazaną Państwu na Zebraniu Rady DIAK w dniu 3 września uprzejmie prosimy o nadsyłanie do biura DIAK fotografii i innych pamiątek ze spotkań z Janem Pawłem II w ramach planowanego projektu „Moje spotkania z Janem Pawłem II”. Prosimy o życzliwe podejście do tematu.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DIAK
Już dziś prosimy Prezesów POAK o przygotowanie sprawozdań z działalności i finansowego za 2018 r. i złożenie w terminie do 4 lutego 2019 r. Druki do pobrania na stronie internetowej.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 18 dniakażdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

NASZE POTRZEBY
Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni.

Z NAUCZANIA PAPIEŻA
Jedność Kościoła i jedność całego rodzaju ludzkiego! To pragnienie jedności odczytuję niekiedy patrząc na oblicza pielgrzymów w różnym wieku. Było ono szczególnie wyraźne podczas spotkania młodzieży szwajcarskiej w Bernie oraz kongresu Włoskiej Akcji Katolickiej w Loreto. Któż może nasycić ten głód życia we wspólnocie, jeśli nie Chrystus?
Wielka jest odpowiedzialność wierzących, zwłaszcza wobec nowych pokoleń, którym trzeba przekazać nienaruszone dziedzictwo chrześcijańskie. Dlatego właśnie przy wielu okazjach — a w sposób szczególny podczas pielgrzymki do Lourdes — apelowałem do katolików europejskich o dochowanie wierności Chrystusowi. W sercu ludzkim umacniają się bowiem owe chrześcijańskie korzenie Europy, które mają decydujące znaczenie dla solidarnej i sprawiedliwej przyszłości kontynentu i całego świata. Pragnę tu przypomnieć to, co powiedziałem w orędziu na najbliższy Światowy Dzień Pokoju: nie można dać się zwyciężyć złu, lecz zło należy dobrem zwyciężać. (Jan Paweł II, Z miłości przychodzi do nas Odkupiciel. Spotkanie z pracownikami Kurii Rzymskiej 21.12.2004 r.)

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek od godz. 12.00-19.00
środa od godz. 8.00-15.00
piątek od godz. 11.00-17.00
Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35,
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Do pobrania w pdf

2019.01.12 komunikat

Related posts