Wrzesień 19, 2021

Komunikat – 2 marca 2020

KOMUNIKATY DIAK
Marzec 2020

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 6 kwietnia 2020 r. Zebranie rozpocznie się o godz. 17:00 w refektarzu wykładem Ks. Prof. Tadeusza Borutki dotyczącym osoby Świętego Jana Pawła II, a po nim tradycyjne spotkanie. Wyjątkowo w tym dniu nie będzie Mszy św.

DIECEZJALNY ETAP PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniach 13-14 marca odbędą się eliminacje XX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, na szczeblu diecezjalnym. W eliminacjach które odbędą się w Domu Kultury w Hałcnowie, weźmie udział ponad 1000 dzieci z około 100 jednostek z całej diecezji, które zdobyły pierwsze miejsca na szczeblu parafialnym. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przesłuchaniach.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI
Zachęcamy do udziału w spotkaniach w ramach Szkoły Świętości w Jeleśni. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 20 marca o godzinie 17.00. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy ośrodka, a następnie będzie miał miejsce wykład Księdza Ignacego Czadera, proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pogórzu o św. Janie Sarkandrze. Kolejne spotkanie planowane jest w piątek 15 maja. W tym dniu odbędzie się wykład o. Rafała Antoszczuka poświęcony bł. Anieli Salawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu. Zapisy w biurze DIAK. Udział w konferencjach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni. Rekolekcje odbędą się w dniach 27-29 marca, a poprowadzi je Ksiądz Wojciech Szychowski z Warszawy. Koszt udziału w rekolekcjach z noclegiem wynosi 140 zł od osoby. Możliwe jest także uczestnictwo w rekolekcjach bez noclegu. Koszt takiego udziału z uwzględnieniem posiłków wynosi 70 zł. Chętnych do udziału w rekolekcjach prosimy o zgłoszenia w Biurze DIAK oraz pod numer telefonu 602 489 539. Serdecznie zapraszamy.

DROGA KRZYŻOWA NA MATYSKĘ
Serdecznie zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej na Matyskę, która odbędzie się w sobotę 4 kwietnia. Rozważanie I stacji rozpoczynamy o godz.10:00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym religijnym przeżyciu męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK
Prosimy Prezesów POAK, którzy nie zdążyli złożyć sprawozdań POAK w terminie o niezwłoczne przekazanie do biura DIAK sprawozdań z działalności i finansowego za 2019 r. Druki do pobrania na stronie internetowej.

ROZLICZENIE PODLATKU ZA ROK 2019
Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2019, będzie możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812), lub Fundacji Światło Nadziei ( KRS 0000175073).

MATERIAŁY FORMACYJNE 2020
Zachęcamy do korzystania z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej. „Wielka tajemnica wiary” to tytuł kolejnego tomiku materiałów formacyjnych przygotowanych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce.
Wzrastać w wierze by siebie i innych zaprowadzić do Chrystusa. To nasz cel i niezmienne zadanie. Nowy rok duszpasterski rozpoczął nowy trzy letni program duszpasterski Kościoła w Polsce, w którym szczególne światło wskaże nam na Eucharystię. Zaplanowanej bogatej formacji nie jesteśmy w stanie owocnie podjąć sami. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Księży Asystentów POAK o pomoc w ich w przeżyciu i uzupełnieniu darem ofiary Eucharystycznej. Dostrzegajmy rozlewające się wokół zło i liczne profanacje ale nade wszystko skupmy się na umocnieniu i wzrastaniu w wierze dzięki niezwykłej mocy Eucharystii.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę o godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

ŚW. JAN PAWEŁ II NA WIELKI POST
Wielki Post jest czasem prawdy. Zaiste, wezwany przez Kościół do modlitwy, pokuty i postu, do wewnętrznego i zewnętrznego ogołocenia z siebie, chrześcijanin staje przed Bogiem i uznaje się za tego, kim jest, odkrywa siebie na nowo. „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Pamiętaj, człowiecze, że jesteś powołany do innych rzeczy, niż te dobra ziemskie i materialne, które mogą cię odwieść od tego, co istotne. Pamiętaj, człowiecze, o twym podstawowym powołaniu: pochodzisz od Boga i powracasz do Boga z perspektywą zmartwychwstania, które jest drogą wytyczoną przez Chrystusa. „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk 14,27). Czas głębokiej prawdy, który nawraca, przywraca nadzieję i – stawiając znów wszystko na swoim miejscu – uspokaja i sprawia, że rodzi się optymizm.
(…) „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,34). Jest to czas prawdy, który, jak Dobrego Samarytanina, skłania, byśmy zatrzymali się na drodze, rozpoznali naszego brata i oddali, w codziennym dzieleniu się, nasz czas i nasze dobra na jego usługi. Dobrym Samarytaninem jest Kościół! Dobrym Samarytaninem jest każdy i każda z nas! Z powołania! Z obowiązku! Dobry Samarytanin żyje miłością. (…) Otwórzcie zatem wasze umysły, aby spojrzeć wokół siebie, i serca, by rozumieć i być życzliwym; otwórzcie dłonie, aby nieść pomoc. Potrzeby są ogromne, wiecie o tym. Dlatego zachęcam was, abyście z hojnością uczestniczyli w tym dzieleniu się. Zapewniam was o mej modlitwie, udzielając wam mojego Apostolskiego Błogosławieństwa. (Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 1981 r.)

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: 43-303 Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A, Skrytka pocztowa nr 12
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania w PDF – 2020.03.02 komunikat

Related posts