Wrzesień 19, 2021

Komunikat maj 2020

KOMUNIKATY DIAK
Maj 2020

SPOTKANIE INTEGRACYJNE AK

W sobotę 27 czerwca 2020 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni planowane jest spotkanie integracyjne członków Akcji Katolickiej Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 Mszą św. O szczegółach spotkania będziemy informować w kolejnych komunikatach.

DNI SKUPIENIA

W lipcu i sierpniu w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni planujemy organizację jednodniowych Dni Skupienia Akcji Katolickiej. O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

GAZETA AK

Uprzejmie informujemy, że planujemy wydanie czerwcowe naszej gazety. Prosimy zatem Prezesów i członków POAK o nadsyłanie do publikacji materiałów, dotyczących działalności POAK oraz artykułów których tematem jest szeroko pojęta misja naszego stowarzyszenia. Materiały prosimy o nadsyłanie do dnia 15 czerwca na adresy irena.olma@gmail.com; akcja@bielsko.opoka.org.pl
Uprzejmie proszę o życzliwe podejście do sprawy!

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI PREZESA KIAK

Dekretem z dnia 7 kwietnia 2020 r. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP przedłużył kadencję prezesa KIAK do czasu możliwości zwołania i podjęcia decyzji przez Zebranie Plenarne KEP. Na
mocy § 3 Regulaminu zatwierdzonego przez Bp Mirosława Milewskiego nastąpiło automatyczne przedłużenie kadencji organów KIAK do czasu możliwości podjęcia w tej sprawie uchwały przez Radę KIAK.

BEATYFIKACJA SŁ. BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Z uwagi na panującą pandemię przełożono także termin beatyfikacji Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest to jednak czas, kiedy powinniśmy kontynuować pogłębianie nauczania Prymasa Wyszyńskiego zarówno indywidualnie (np. lektury, modlitwę) jak też poprzez strony internetowe zamieszczając ciekawe materiały (DIAK-i), dni skupienia, bogate materiały w gablotach (POAK-i). Nowy termin uroczystości będzie ogłoszony po ustaniu pandemii ze stosownym wyprzedzeniem czasowym. Będzie też wznowione przyjmowanie zgłoszeń udziału i zamówień na karty wstępu w uroczystości beatyfikacji. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie: prymaswyszynski.pl oraz archwwa.pl

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AK NA JASNĄ GÓRĘ

Zaplanowana w dniach 19-20.06.2020 Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę zostaje odwołana w tradycyjnej formie. Nasze akcyjne spotkanie na Jasnej Górze odbędzie się tylko wieczorem 19.06.2020 r. w ograniczymy sposób. O godz. 20.00 Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego a po niej Apel Jasnogórski z rozważaniem naszego Asystenta Krajowego. Do udziału zapraszamy tylko niewielką reprezentację (zaproszenia imienne). Wszystkich członków Akcji Katolickiej już dziś zapraszamy do duchowej łączności poprzez transmisję w TV Trwam. Do kaplicy Matki Bożej będą obowiązywały zaproszenia imienne. W sobotę 20 czerwca zachęcamy w miarę możliwości do zorganizowania w naszych parafialnych świątyniach dnia skupienia dla członków POAK z odnowieniem Aktu Zawierzenia Matce Bożej.

OGÓLNOPOLSKI KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Odwołujemy Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej zaplanowany w listopadzie 2020 w Zamku Królewskim, z nadzieją na powrót do kontynuacji tego wydarzenia w kolejnych latach.

TROSKA O ZDROWIE DUCHOWE

Powracając do nowej rzeczywistości zachęcamy do dbania o bezpieczeństwo naszego zdrowia, ale nade wszystko, bądźmy czujni by nie zatracić zdrowia duchowego. Stańmy się dla innych zachętą i świadectwem naszego spotkania z żywym Chrystusem podczas Eucharystii w świątyni.

KADENCJA PREZESÓW POAK

Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA

Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę o godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

ZACHĘTA

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

KONTAKT Z BIUREM

Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: 43-303 Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A, Skrytka pocztowa nr 12
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania

pdf – 2020.05.31 komunikat

word – 2020.05.31 komunikat

Related posts