Wrzesień 21, 2021

Słowo Księdza Asystenta na czerwiec

Słowo na czerwiec 2020 roku

 

„Błogi czas nam teraz świeci, o, Jezu kochany, / miesiąc czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany; w którym możem czcić Cię w sposób przez Ciebie wybrany / o, niech dojdzie głos nasz Ciebie! / Niechaj Serce Twoje w niebie, / przyjmie cześć, przyjmie cześć, / którą grzeszni lecz skruszeni, / u nóg Twoich ukorzeni, / chcemy nieść, chcemy nieść” – i pomyśleć, że już czerwiec. Czas szybko biegnie i wszystko się zmienia.

Trzeba Sercu Jezusowemu radośnie śpiewać w podziękowaniu za wszystkie niezliczone łaski, jakie na nas spływają każdego dnia. Gdyby nie to miłosierne i pełne słodyczy Serce, nie moglibyśmy się cieszyć poprawą sytuacji zdrowotnej w naszym kraju. Temu Sercu dziękujemy za nasze ocalenie i ocalenie naszych rodzin od morowego powietrza i zakażenia wirusem. Temu Sercu polecamy wszystkie jego ofiary i ich rodziny. Żniwo śmiertelne jest wielkie zwłaszcza w USA i Rosji! Prosimy Boże Serce o obfite łaski dla rządzących i dla posługujących chorym, bo dzięki ich ofiarności mogliśmy przetrwać ten trudny czas.

Módlmy się o powołania kapłańskie. Prośmy, by Pan Jezus uzdolnił młode serca do pójścia za Nim! Niech naszą modlitwę wspiera św. Antoni Padewski, którego wspomnienie liturgiczne przypada na ten właśnie miesiąc. A świętych Piotra i Pawła prośmy w intencjach całego Kościoła.

W czerwcu kierujemy nasze serca ku Jezusowi wiszącemu na drzewie krzyża na Golgocie. Ewangelia według św. Jana mówi: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19, 37; por. Za 12, 10). To zachęta do kontemplowania wielkiej miłości Ojca, która wyraziła się w śmierci Jego Syna, i do podejmowania zadania miłości wobec świata. W dzisiejszym świecie mamy być świadkami miłości Boga. Ten czas zachęca nas do pochylenia się nad tajemnicą miłości Boga, do kontemplowania jej, rozważania w sercu, tak by stała się treścią naszego życia. Poznanie tej tajemnicy, jak podkreślił w swej pierwszej encyklice Deus caritas est (’Bóg jest miłością’) Ojciec Święty Benedykt XVI, jest podstawą bycia chrześcijaninem.

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19, 37). Rozważanie tajemnicy Chrystusa na krzyżu prowadzi do coraz głębszego wniknięcia w tajemnicę Serca Jezusowego i życia Jego miłością. Miłość Chrystusa ukrzyżowanego jest miłością ofiary, miłością dawania siebie bez granic. Serce Jezusowe jest symbolem miłości, która zapomina o sobie, która jest dawaniem, traceniem siebie, aż do ostatniej chwili życia. Doświadczenie bliskości Boga i Jego miłości jest wielkim darem, na przyjęcie którego człowiek może i powinien się przygotować. Otwieranie serca na Boga i dla Boga dokonuje się na drodze modlitwy i ofiary, przez gotowość do poświęcenia siebie i wierność nawet w rzeczach małych.

Nie zapomnijmy o wezwaniu: „Serce Jezusa – źródło życia i świętości!”. Zwracając nasze serca do Niego, pamiętajmy, że codzienne wysiłki w realizacji świętości mają głęboki sens. Nie trzeba czekać na jakieś doniosłe wydarzenia albo wielkie wyzwania, ale wytrwale podejmować swoje zwyczajne obowiązki z myślą, że to właśnie małe, ale ważne etapy na drodze do świętości. Każdy, nawet najdrobniejszy krok na tej ścieżce ma znaczenie i swoją wartość. Każdego dnia trzeba na nowo zaczynać swoją wędrówkę, mimo trudów i upadków. O świętość trzeba się starać wszędzie i w każdej chwili. W takim duchu trwajmy w naszej Szkole Świętości!

W tym szczególnym miesiącu uczestniczmy, w miarę naszych możliwości, w codziennej Eucharystii, przystępujmy do komunii świętej. Włączajmy się w nabożeństwa czerwcowe, a jeśli nie mamy takich możliwości, odmawiajmy Litanię do Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach czy też przy domowych kapliczkach. Zadbajmy o to, aby w naszym mieszkaniu był obraz Serca Pana Jezusa, tak jak to bywało w chatach naszych pradziadków.

Już na początku miesiąca, 1 czerwca br. przypada piękne święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które jest świętem patronalnym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej . W tym dniu tradycyjnie uczestniczyliśmy we mszy św., której istotnym elementem był akt oddania Akcji Katolickiej opiece Matki Kościoła. Na ten dzień przygotowałem na prośbę pana Piotra Molla tekst oddania w wersji krótszej i dłuższej. Można go odczytać podczas wspomnianego święta po uzgodnieniu z księdzem proboszczem. Należy odpowiednio przygotować liturgię i nadać jej charakter świąteczny. Cały oddział powinien włączyć się w te obchody.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 15.00  spotka się Diecezjalna Rada w naszym ośrodku jeleśniańskim, by wspólnie modlić się  i podejmować decyzje dotyczące naszych działań.  Połączmy się duchowo w tym dniu i w tej symbolicznej godzinie i wspólnie polecajmy Dobremu Bogu naszą przyszłość!

Z kolei 11 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, lecz obchody te będą inne niż dotąd. Zwykle członkowie Akcji Katolickiej budowli ołtarze, pomagali w organizacji procesji. Niestety, warunki zewnętrzne wciąż na to nam nie pozwalają. Kto może, niech uda się na mszę św., zachęcam wszystkich zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, aby w tym dniu o godz. 15.00 w sposób duchowy spotkali się na wspólnej modlitwie, którą jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Niech ona nas duchowo połączy! Bądźmy solidarni ze sobą!

Pod koniec drugiej dekady miesiąca, 19 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczcijmy ten dzień uczestnictwem w spowiedzi i komunii świętej, a kto nie może tego uczynić, niech wzbudzi w sobie akt żalu za grzechy i przyjmie komunię świętą w sposób duchowy. Nie zapominajmy także o odmówieniu aktu wynagradzającego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wraz z rodziną. Niech to Serce będzie źródłem wszelkiej pociechy dla nas wszystkich: „Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili”.

Wpatrujmy się w to Serce Jezusowe, aby uczynić swe życie bardziej „serdecznym”, naznaczonym miłością, która sprawi, że nie tylko będziemy żyli „z” ludźmi, obok nich, ale też „dla” ludzi. Serce Jezusa wzywa nas do tego, abyśmy uczynili nasze życie „życiem dla”.

Kard. Joseph Ratzinger pisał: „W Sercu Jezusa jest istota chrześcijaństwa. Wyraża ono wszystko – to wszystko, co jest prawdziwie nowe i rewolucyjne w Nowym Przymierzu. To Serce przemawia do naszych serc. Zachęca nas do rezygnacji z jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do uczestnictwa w zadaniach wypływających z miłości, do powierzenia się Jemu i z Nim, by odkryć pełnię jedynej miłości, która jest wieczna i podtrzymuje świat”.

Niestety, w tym roku nie będziemy mogli uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę, nie będzie też rajdu ani Szkoły Świętości. Będzie nam tego wszystkiego bardzo brakowało. Mimo wszystko nie rezygnujmy z naszej stałej formacji. Sięgajmy po materiały formacyjne, czytajmy je i pogłębiajmy naszą świadomość religijną. Nie traćmy nadziei na przyszłość. Bądźmy wspólnotą na sposób duchowy!

Pamiętajmy, że sercem najbardziej podobnym do Serca Chrystusa jest bez wątpienia Niepokalane Serce Maryi, Jego Matki. Jej Niepokalanemu Sercu zawierzamy całą Akcję Katolicką, aby doświadczyła miłosiernej miłości Serca Jezusowego i poznała Jego prawdziwy pokój. „Serce to nam otworzone, / O Jezu nasz, o Jezu! / Włócznią na krzyżu zranione, / O Zbawicielu drogi. / Chwała niech będzie zawsze i wszędzie / Twemu Sercu, o mój Jezu!”.

 

                                                                                                                                                                                                                                            ks. Tadeusz

Do pobrania – słowo na czerwiec

Related posts