Wrzesień 19, 2021

Komunikat DIAK – luty 2021

KOMUNIKATY DIAK
Luty 2021

ZEBRANIE RADY DIAK

W związku z wciąż obowiązującymi ograniczeniami związanymi z pandemią wirusa COVID-19 zebrania Rady DIAK pozostają w zawieszeniu do odwołania.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

W związku z ogłoszeniem przez Papieża Franciszka rok 2021 rokiem św. Józefa, nasz Ksiądz Asystent zwraca się do członków i sympatyków Akcji Katolickiej z prośbą o duchową łączność w modlitwie do św. Józefa 19 dnia każdego miesiąca o godz. 21.00. Do komunikatu załączamy litanię do św. Józefa oraz akt zawierzenia Akcji Katolickiej.

WYDANIE GAZETY „AKCJA”

Przypominamy, że do dnia 15 lutego można nadsyłać materiały do elektronicznego wydania naszego czasopisma AKCJA, które w dużej mierze chcemy poświęcić przedstawieniu pracy formacyjnej i działalności Parafialnych Oddziałów AK w czasie pandemii. Pragniemy, aby Państwo podzielili się z całą naszą wspólnotą dziełami, które pomimo trudnego czasu, udało się zrealizować. W tym celu prosimy uprzejmie Państwa o nadsyłanie na adres akcja@bielsko.opoka.org.pl informacji, materiałów oraz relacji z działalności POAK w roku 2020 oraz początku roku 2021. Bardzo prosimy wszystkich Prezesów i członków POAK o pozytywne podejście do sprawy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK

Prosimy Prezesów POAK o niezwłoczne złożenie w biurze DIAK sprawozdań z działalności i finansowego za 2020 r. Sprawozdania można przesyłać na adres email akcja@bielsko.opoka.org.pl Druki do pobrania na stronie internetowej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE POAK

Z uwagi na wciąż trwające ograniczenia związane z pandemią, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Prezesów POAK o regulowanie składek członkowskich w miarę możliwości na konto DIAK. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy POAK oraz okresu za jaki opłacana jest składka. Konto DIAK dla wpłat składek i darowizn: 61 2030 0045 1110 0000
0411 7530

ROZLICZENIE PODATKU ZA ROK 2020

Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2020, będzie możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812), lub Fundacji Światło Nadziei ( KRS 0000175073).

MATERIAŁY FORMACYJNE 2021

Zachęcamy do korzystania z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej. Jednocześnie prosimy Prezesów POAK, którzy nie odebrali do dnia dzisiejszego zamówionych materiałów o ich niezwłoczny odbiór. Możliwa jest również wysyłka pocztowa po wcześniejszym przesłaniu na email akcja@bielsko.opoka.org.pl adresu do wysyłki oraz dokonaniu przedpłaty na konto DIAK.

KADENCJA PREZESA I ZARZĄDU DIAK

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Prezesa DIAK Ksiądz Biskup Ordynariusz, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności i ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, podjął decyzję o przedłużeniu obecnej kadencji Prezesa i Zarządu DIAK na okres sześciu miesięcy, to jest do dnia 14 czerwca 2021 roku. Stosowny dekret Księdza Biskupa Ordynariusza jest dostępny do wglądu na naszej stronie internetowej akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl.

KADENCJA PREZESÓW POAK

Na wniosek Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności i ograniczenia związane z epidemią, a tym samym brak możliwości przeprowadzenia zebrań i wyborów w ramach POAK, Ksiądz Biskup Ordynariusz podjął decyzję o przedłużeniu kończących się kadencji Prezesów i Zarządów POAK oraz członków Rady DIAK do dnia 14 czerwca 2021 roku. Na naszej stronie internetowej akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl opublikowany został do wglądu stosowny dekret Księdza Biskupa Ordynariusza w tej sprawie, do którego załączona została lista Prezesów POAK i członków Rady DIAK, których sprawa dotyczy.

NASZE MEDIA

Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy? Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę o godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

KONTAKT Z BIUREM

Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania

word – 2021.02.04 komunikat

pdf – 2021.02.04 komunikat

ZAWIERZENIE AKCJI KATOLICKIEJ ŚW. JÓZEFOWI

Święty Józefie, stróżu Świętej Rodziny, niezłomny i wierny małżonku Najświętszej Maryi Dziewicy, przybrany ojcze Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, Jego oddany opiekunie i wychowawco! Z woli samego Boga stałeś się opiekunem Kościoła świętego, czuwasz nad nim i wraz z Najświętszą Maryją, słusznie nazywaną Matką Kościoła, wspierasz go swoim wstawiennictwem u Jej Syna – Jezusa Chrystusa. Akcja Katolicka od blisko już stu lat znajduje się w
służbie Kościoła. Gromadzi i kształtuje sumienia oraz serca ludzi wierzących, umacniając ich na drodze wiodącej do świętości. Staje się dla nich szkołą świętości i apostolstwa oraz zobowiązuje, aby ich wiara była na miarę świadectwa. Tego świadectwa potrzebują pilnie nasze rodziny, parafie i diecezje. Potrzebuje go nade wszystko społeczeństwo, którego wzajemne relacje muszą być oparte na wskazaniach Ewangelii. Współczesny kryzys duchowy osłabia życie społeczne w naszej Ojczyźnie, w Europie i w całym świecie. Dzisiejszy świat próbuje urządzić się na własną rękę, dlatego odsuwa Boga i Jego sprawy na margines życia społecznego. Taki sposób postępowania coraz bardziej osłabia wiarę wielu ludzi, usuwa z przestrzeni życia publicznego sacrum, powoduje ośmieszanie ludzi wierzących, pogardza tymi, którzy wierzą, a sprzyja temu wszystkiemu, co wiąże się z niczym nieograniczoną i źle pojętą wolnością. Żyjemy w czasach swoistej dyktatury relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną
miarę rzeczy pozostawia wyłącznie własne „ja” i jego niepohamowane zachcianki. Otwarte wyznawanie wiary zgodnie z Credo Kościoła jest dzisiaj często określane jako „fundamentalizm”. W takich trudnych czasach zwracamy się do Ciebie, św. Józefie, i obieramy Cię za swojego szczególnego opiekuna. Oddajemy Ci nasze stowarzyszenie, jego wszystkich asystentów oraz członki-nie i członków, sympatyków i współpracujących z nami ludzi dobrej
woli. Zawierzamy Ci nie tylko naszą wspólnotę, jej teraźniejszość i przyszłość, ale także wszystkie nasze dobre dzieła, które podejmujemy z troską o nieustanny rozwój, o budowania Królestwa Bożego w naszych sercach, domach, parafiach, Ojczyźnie i świecie. Jesteśmy w służbie Kościoła i pod przewodnictwem naszych pasterzy pragniemy tę służbę jak najlepiej realizować. Św. Józefie, Twoja wiara była nieugięta. Dlatego prosimy Cię, abyś nas uczył wiary dojrzałej, zakorzenionej głęboko w przyjaźni z Chrystusem. Niech ta przyjaźń otwiera nas na wszystko, co dobre, i wskazuje nam kryterium, które pozwala odróżniać rzeczywistość od fałszu, oszustwo od prawdy. Dodawaj nam sił, abyśmy taką dojrzałą wiarę kształtowali w sobie i abyśmy innych do niej prowadzili.
Pomagaj nam, abyśmy wsłuchiwali się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa, abyśmy w duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości budowali Jego Królestwo w sobie, w rodzinach, parafiach, Ojczyźnie i w świecie.
Strzeż naszego stowarzyszenia, ochraniaj go przed zakusami złego, oddalaj od nas to wszystko, co może nam szkodzić. Tak jak kiedyś ocaliłeś Dziecię Jezus z największego niebezpieczeństwa utraty życia, tak dziś broń nas od wszelkich niepowodzeń i trudności. Wspomagaj nas, abyśmy – według Twego wzoru i wsparci Twoją pomocą – mogli ze wszystkich sił służyć Kościołowi, a jeśli będzie trzeba, dla niego cierpieć i umierać. Weź w swoją opiekę
wszystko, co nas stanowi, nasze podejmowane i realizowane dzieła, łącznie z tym Ośrodkiem Rekolekcyjno-Kulturalnym, który Tobie zawdzięczamy, bo gdyby nie Twoja pomoc, nie mógłby istnieć. Św. Józefie! Bądź naszym opiekunem i swoim wstawiennictwem u Boga wypraszaj nam życie święte. Spraw, aby nasze rodziny i parafie były święte, byśmy – wiodąc święte życie – zasłużyli sobie na radość życia wiecznego. Amen.

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie,
elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.
K. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś
świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego
Syna, † spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, *
zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Related posts