Komunikat – 4 czerwca 2018

KOMUNIKATY DIAK
Czerwiec 2018

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 3 września 2018r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w kaplicy kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej,po czymspotkanie w refektarzu kurii.

PIELGRZYMKA AKCJI KATLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ
W dniu 8-9 czerwca 2018 r. odbędzie się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. To szczególne spotkanie z Maryją w roku 300 lecia koronacji wizerunku MB Częstochowskiej i 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie a także 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, będziemy przeżywać pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. Szczegółowy plan pielgrzymki:

8 czerwca – piątek
Sala Redakcji ”Niedzieli”, ul. 3 Maja 12
17.00 otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK wystąpienia:
– Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, temat: „Wolność sumienia a wolne sumienie.”
-Anna Rastawicka, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, temat: „Wolność jako dar i
odpowiedzialność w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego.”
– dyskusja panelowa
21 .00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
-Apel Jasnogórski, Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Borutka, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji
Bielsko-Żywieckiej
– modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej.

9 czerwca – sobota
11.00 Katedra Częstochowska
– słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak
– słowo J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
– słowo J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej
– wystąpienia zaproszonych gości
– wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”
12.00 Przejście na Jasną Górę
12.50 Powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
– ojcowie paulini
– prezes KIAK Urszula Furtak
13.00 Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią J.E. Bpa Stefana Regmunta,
Biskupa Seniora Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

PIKNIK W JELEŚNI
W dniu 16 czerwca br. odbędzie się spotkanie integracyjne w Jeleśni, na które zapraszamy wszystkich członków AK z rodzinami. Rozpoczęcie o godz. 15:00 wprowadzeniem do treści nowej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka GAUDETE ET EXSULTATE o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI
Zapraszamy do uczestnictwa w Szkole Świętości w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie o godzinie 17.00. Po każdym wykładzie zapraszamy na poczęstunek oraz dyskusję dotyczącą wykładu. Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 czerwca. Ojciec Sylwester Cabała przedstawi postać bł. Marii Celeste Crostarosa. Zapisy w biurze DIAK i pod numerem telefonu 602 489 539. Serdecznie zapraszamy!

REKOLEKCJE W RYCHWAŁDZIE
Jak co roku w wakacje planujemy zorganizowanie rekolekcji w Rychwałdzie w terminach 5-8 lipca oraz 16-19 sierpnia. Koszt udziału w rekolekcjach 180 zł od osoby. Temat: „Z Maryją napełnieni Duchem
Świętym”. Tematy konferencji: Nie jestem Ewą; Maryja, znak miłości radosnej; Maryja prowadzona w miłości przez Ducha Świętego; Maryja, pośredniczka Łask Ducha Świętego; Maryja uczy słuchania Słowa; Maryja, matka miłosierdzia. Gorąco zachęcamy do udziału w tych ćwiczeniach duchowych. Zapisy w biurze DIAK i pod numerem telefonu 602 489 539.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE W RYCHWAŁDZIE
W dniu 13 września 2017 r. odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie – pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Rozpoczęcie o godzinie 18:00. Prosimy o zorganizowanie się członków POAK i liczny udział w Nabożeństwie. Prosimy o zabranie sztandarów Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 18 dniakażdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „AniołBeskidów” w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

NASZE POTRZEBY
Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę
uzasadniamy kosztami prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji.

Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Apostolskim zadaniem świeckich jest przede wszystkim troska o to, by rodzina była świadoma własnej tożsamości, tego, że jest pierwszą i podstawową komórką społeczną, oraz swej oryginalnej roli w społeczeństwie, a także aby ona sama stawała się wciąż bardziej aktywnym i odpowiedzialnym promotorem swojego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym. Tak więc rodzina może i powinna wymagać od wszystkich, poczynając od władz państwowych, poszanowania tych praw, które chroniąc rodzinę, chronią społeczeństwo (…) Doświadczenie uczy, że cywilizacja i trwałość narodów zależą przede wszystkim od stanu ich rodzin. Dlatego apostolskie zaangażowanie na rzecz rodziny posiada ogromne znaczenie społeczne. Kościół ze swej strony jest o tym głęboko przekonany, dobrze wiedząc, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę (Adhortacja Christifideles laici 40).

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek od godz. 12.00-16.00czwartek od godz. 10.00-14.00
Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35, tel. 602489539, 733060610
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.plwww:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Plik do pobrania 2018.06.04 komunikat

Related posts