KOMUNIKAT – 13 stycznia 2018

 

KOMUNIKATY   DIAK

 

Styczeń  2018

 

 

ZEBRANIE RADY DIAK

 

Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 5 lutego 2018r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Po Mszy św. Odbędzie się spotkanie w refektarzu kurii.

 

REJONOWE SPOTKANIA FORMACYJNE

 

W dniu 17 lutego 2018 r. w pięciu parafiach naszej diecezji odbędą się Rejonowe Spotkania Formacyjne dla członków Akcji Katolickiej. Tym razem spotkania odbędą się Bielsku-Białej, Andrychowie, Żywcu, Oświęcimiu i Zabrzegu. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań  zostaną zamieszczone w następnym komunikacie. Serdecznie zapraszamy.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkole Świętości w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie o godzinie 17.00. Po każdym wykładzie zapraszamy na poczęstunek oraz dyskusję dotyczącą wykładu. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach w biurze Akcji Katolickiej i pod numerem telefonu 602 489 539. Harmonogram spotkań na najbliższe miesiące:

26 styczeń – wykład o bł. Michale Tomaszku poprowadzi Pan Jacek Raczek, autor książki o błogosławionym.

23 lutego – wykład o bł. Małgorzacie Szewczyk poprowadzi Siostra Serafitka Ancilla.

23 marca – wykład o bł. Celinie Bożęckiej i jej córce Jadwidze poprowadzi Siostra Ewelina Dudzik z Częstochowy.

 

DIECEZJALNY ETAP PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

W dniach 16-17 marca odbędą się eliminacje XVIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, na szczeblu diecezjalnym. W eliminacjach które odbędą się w Domu Kultury w Hałcnowie, weźmie udział ponad 1000 dzieci z około 100 jednostek z całej diecezji, które zdobyły pierwsze miejsca na szczeblu parafialnym. Serdecznie zapraszamy.

 

ROZLICZENIE PODATKU

 

Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2017, będzie możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812), lub Fundacji Światło Nadziei ( KRS 0000175073).

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DIAK

 

Prosimy Prezesów POAK o przygotowanie sprawozdań z działalności i finansowego za 2017 r. i złożenie w terminie do 5 lutego 2017 r. Druki do pobrania na stronie internetowej.

 

KADENCJA PREZESÓW POAK

 

Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu  w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

 

NASZE  MEDIA

 

Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 18 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie:  co?, gdzie?, kiedy?

 Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej.  Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów”każdą  drugą  niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

 

NASZE  POTRZEBY

 

Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

 

ZACHĘTA

 

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni.

 

Z  NAUCZANIA  OJCA  ŚWIĘTEGO  FRANCISZKA

 

Słowa Ojca Świętego Franciszka, wypowiedziane 30 kwietnia  tego roku na Placu Świętego Piotra do Akcji Katolickiej. Powiedział On między innymi:

Zapraszam was do niesienia naprzód swego doświadczenia apostolskiego, mając zakorzenienie w parafii, która „nie jest strukturą ułomną” – czy dobrze to zrozumieliście? Parafia nie jest strukturą ułomną! Albowiem jest ona „formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji (adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, 28). Parafia jest przestrzenią, w której osoby mogą czuć się przyjęte takimi, jakimi są oraz którym można towarzyszyć na drogach dojrzewania ludzkiego i duchowego, aby wzrastały w wierze i miłości do stworzenia i do braci. To jest prawda, ale tylko wtedy, jeśli parafia nie zamyka się w sobie, jeśli również Akcja Katolicka na jej terenie nie zamyka się w sobie, lecz pomaga parafii, aby pozostawała ona „w kontakcie z rodzinami i z życiem ludu, i aby stawała się strukturą ociężałą, oddzieloną od ludzi albo grupą wybranych, zapatrzonych samych w siebie (tamże). W żadnym wypadku nie, proszę!

Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, niech każda wasza inicjatywa, każda propozycja, każda droga będzie doświadczeniem misyjnym, mającym na celu ewangelizację, a nie samozachowawczość. Niech wasza przynależność do diecezji i do parafii ucieleśnia się na ulicach miast, dzielnic, i wiosek. Tak jak to się działo w ciągu tych 150 lat, czujcie w sobie mocno odpowiedzialność za sianie dobrego nasienia Ewangelii w życie świata, poprzez posługę miłości, zaangażowania politycznego – wchodźcie w politykę, w Politykę pisaną wielką literą! – a także przez pasję do oświaty i udział w rozwoju kulturalnym. Rozszerzajcie swe serca, aby rozszerzać serca waszych wspólnot parafialnych. Bądźcie wędrowcami wiary, aby spotykać wszystkich, przyjmować wszystkich, słuchać wszystkich i obejmować wszystkich. Każde życie jest kochane przez Pana, każde oblicze ukazuje nam oblicze Chrystusa, zwłaszcza oblicze ubogiego, zranionego przez życie, tego, kto czuje się opuszczony oraz tego, kto ucieka przed śmiercią i szuka schronienia w naszych domach i naszych miastach. Nikt nie może się czuć zwolniony z troski o ubogich i o sprawiedliwość społeczną.

Pozostawajcie nadal otwarci na otaczającą was rzeczywistość. Szukajcie bez lęku dialogu z tymi, którzy żyją obok was, także z tymi, którzy myślą inaczej, którzy jednak – podobnie jak wy – pragną pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. To w dialogu można planować wspólną przyszłość. To przez dialog budujemy pokój, troszcząc się o wszystkich i rozmawiając ze wszystkimi.

Niech was wspiera macierzyńska opieka Dziewicy Niepokalanej, niech wam towarzyszy odwaga i szacunek biskupów, jak również moje błogosławieństwo, którego udzielam z serca wam i całemu Stowarzyszeniu. I proszę – nie zapominajcie się modlić za mnie!”

 

KONTAKT Z BIUREM

 

Biuro DIAK czynne:

poniedziałek od godz. 12.00-16.00

czwartek od godz. 10.00-14.00

Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35, tel. 602489539, 733060610

E-mail akcja@bielsko.opoka.org.plwww.akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Related posts