Spotkanie opłatkowe w Bystrej

13 stycznia 2018 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Rady DIAK. Tym razem spotkaliśmy się w Bystrej Krakowskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego. Po Eucharystii licznie zgromadzeni goście, wśród których byli Wiceprezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, Pan minister Stanisław Szwed, Pan senator Andrzej Kamiński, JE Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, Ksiądz asystent DIAK Tadeusz Borutka oraz wielu innych,  przeszli do sali OSP, gdzie przygotowany został poczęstunek. Zgromadzeni goście zostali powitani przez prezesa DIAK Pana Andrzeja Kamińskiego. Głos zabrali także Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy oraz Pani Wiceprezes Rady Ministrów Beatę Szydło, która została uhonorowana przez Zarząd DIAK medalem Akcji Katolickiej „Pro consecratione mundi”, za szczególne świadectwo wiary i życia w swoim życiu osobistym i bogatej działalności publicznej. Odczytany został także wiersz, przygotowany specjalnie na tę okazję przez artystkę z Sopotni Małej, który w sposób szczególny rozweselił zgromadzonych uczestników spotkania (tekst utworu zamieszczony poniżej). Następnie zgromadzeni goście odśpiewali wspólnie kolędę oraz złożyli sobie życzenia. Po części oficjalnej uroczystości goście zasiedli do wspólnego stołu. Serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym uczestnikom spotkania oraz organizatorom tej uroczystości.

 

Życzenia opłatkowe Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego skierowane do zgromadzonych gości wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Biesko-Żywieckiej:

Często powtarzam tę refleksję i zarazem sąd wartościujący, azatem z przekonaniem powiem to jeszcze raz: uważam, że Akcja Katolicka to wielka rodzina skupiająca ludzi dobrej woli, kochających Chrystusa i Jego Kościół. Rodzina ludzi rozumiejących dobrze swoje zadania związane z nową ewangelizacją i pragnących jej służyć wszędzie, a więc w rodzinie, domu, szkole, pracy, w parafii,w Ojczyźnie.

Jakże się cieszę, że z nami przy tym wigilijnym i rodzinnym stole jest pani premier Beata Szydło, którą gorąco witam i pozdrawiam. Obecność Pani Premier pośród nas to wyróżnienie i zaszczyt – dziękujemy za to. A ja korzystam z okazji, by podziękować Pani Premier za odwagę i konsekwencję w realizacji zmian w życiu społecznym naszego państwa podczas minionych dwóch wspaniałych lat rządów.

Wykazała się Pani Premier wielką wrażliwością na Boga i człowieka. W swoich działaniach dostrzegła rodziny i im przede wszystkim przyszła z pomocą. Zachowała swoją wrażliwość na ludzi biednych i potrzebujących – i co najważniejsze, że nigdy nie wstydziła się wiary w Boga. I o tej wierze miała odwagę mówić nie tylko w Polsce ale także w Unii Europejskiej. Przez to dała wielkie świadectwo światu, który nie jest gościnny dla Boga i Kościoła. W ten sposób wniosła światło, które z trudem się przedziera  przez zmierzch Europy i rodzi nadzieje na przyszłość.

Podobnie jak w rodzinie, wśród najbliższych, taki w Akcji Katolickiej gromadzimy się najpierw na modlitwie, a potem zasiadamy wspólnie przy stole, by sobie złożyć życzenia i połamać się opłatkiem. Trzymając w ręce opłatek, łamię się z wami wszystkimi, obecnymi tutaj i nieobecnymi, którzy z różnych powodów nie mogli być z nami. Jesteście mi bliscy i nieustannie noszę was w swoim sercu.

Dziękuję wam za to, że jesteście i służycie Kościołowi. Swoją wiarą i miłością budujecie go w sobie i w drugich. Nie ustawajcie w swojej formacji duchowej i intelektualnej. Wspierajcie się wzajemnie w służbie Kościołowi i w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, naszej ziemi.

Niech Chrystus Nowonarodzony błogosławi wam i waszym bliskim. Niech umacnia was w codziennym życiu, a ono niech będzie na miarę świadectwa. Życzę wam zdrowia i sił do pokonywania trudności i znoszenia licznych niepokojów, jakie zsyła życie. Bądźcie ludźmi niezłomnej wiary i prawdziwej miłości, niech pokój Chrystusowy mieszka w waszych sercach. Niech radość ze spotkania z Panem nigdy was nie opuszcza.

Na ręce pana prezesa i senatora Andrzeja Kamińskiego i ks. prof. Tadeusza Borutkiskładam moje najlepsze życzenia dla waszego stowarzyszenia. Niech się ono rozwija i obejmuje coraz to nowe formy działalności. Niech przybywa wam członkówi członkiń oraz sympatyków. Akcjo Katolicka niech Bóg ma cię w swojej opiece i nigdy nie opuszcza. Niech cię prowadzi ku pomyślnej przyszłości.Niech nie dotykają cię trudności, których nie można pokonać. Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Wiersz „A Soptni do Bystrej”

A Sopotni do Bystrej gościniec prowadzę,

my tu przyjechali być cie nom tu radzi.

Akcja Katolicka cało przyjechała,

żeby się opłatkiem z wami przełomała.

Witojcie nom goście, witojcie nom mili,

Coście na opłatek tak licznie przybyli.

Wszystkich miłych gości serdecznie witomy,

Ze szczerego serce mile pozdrowiomy.

Nasz Księże Biskupie oraz duchowieństwo

piknie woswitomy całe społeczeństwo.

Naszą Panią Premier serdecznie witomy

do Akcji Katolickiej mile zaproszomy.

Naszego Ministra też piknie witomy,

Żeby jak najdłużej przebywał tu z nami.

Życzymy mu wszyscy zdrowia, pomyślności.

Kiedy wróci do Warszawy niech o nas pomyśli.

Ty nasz Senatorze miej se to w pamięci,

żeby dobrze rządzić i dla Akcji Katolickiej się poświęcić.

I wszystkich zebranych też piknie witomy

do wspólnego stołu mile zapraszamy.

Niechaj was Bóg darzy zdrowiem i fortuną,

a w niebie nagrodzi niebieską koroną.

Jezus Malusieńki, nowo narodzony,

niech nam  błogosławi z tej i owej strony.

Józef i Maryja mają nas w opiece,

wszystkich członków Akcji ku naszej uciesze,

tego wom życzymy wszyscy Sopotnianie

i niech wam Akcja Katolicka w pamięci zostanie.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Related posts