Wrzesień 21, 2021

Instaurare Omnia in Christo. W Mocy Bożego Ducha! Rekolekcje i spotkania Asystentów Diecezjalnych AK.

Odbywające się w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, w Archidiecezji Przemyskiej, rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej oprócz spojrzenia na Akcję Katolicką w świetle Chrystusa, stały się również okazją do roboczego spotkania  z Krajowym Asystentem Kościelnym Biskupem Mirosławem Milewskim oraz prezes KIAK Urszulą Furtak.

Podczas spotkania dokonano bieżącego spojrzenia na nasze Stowarzyszenie. Z troską rozmawiano o wypracowaniu wspólnego kierunku apostolskiej działalności. Poruszono także tematy zaplanowane na najbliższe spotkanie Rady KIAK, w tym szczególnie kwestie dotyczące księży asystentów. Szerzej zatrzymano się nad propozycją zmian wprowadzanych w Statucie Akcji Katolickiej w Polsce. Uzgodniono też, że przyszłoroczne listopadowe rekolekcje kapłańskie Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej odbędą się w Poznaniu, również w listopadzie.

W dalszej części zgromadzeni kapłani spotkali się na wspólnych rozważaniach modlitewnych i rozmowach o Akcji Katolickiej z Abp Józefem Michalikiem oraz Abp Adamem Szalem, Metropolitą Przemyskim.

Serdecznie podziękowania kieruję do Ekscelencji Księży Biskupów za obecność i troskę o umocnienie Akcji Katolickiej, Ks. prof. Tadeuszowi Borutce, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej za trud przygotowania i poprowadzenia rozważań rekolekcyjnych z tematem przewodnim: „INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO. W MOCY BOŻEGO DUCHA!” oraz Ks. Prałatowi  Józefowi Niżnikowi, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej za wielką gościnność a wszystkim przyjezdnym Kapłanom za uczestnictwo.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

GALERIA ZDJĘĆ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Related posts