Wrzesień 21, 2021

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej wobec ataków na Kościół katolicki w Polsce

Akcja katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej pragnie wyrazić głęboki sprzeciw wobec nasilających się od kilku miesięcy ataków na wspólnotę Kościoła katolickiego w Polsce.

Nie podlega wątpliwości, że głównym celem działania środowisk wrogich Kościołowi katolickiemu jest rozbicie wspólnoty pomiędzy wiernymi, a ich duszpasterzami oraz sianie zamętu moralnego w społeczeństwie. Wśród przejawów tego rodzaju praktyki należy wymienić przede wszystkim realizację filmu „Kler”, liczne publiczne wystąpienia osób nieprzychylnych Kościołowi katolickiemu oraz bluźnierstwa i obrazoburstwo, uderzające w święte dla wspólnoty osób wierzących symbole kultu religijnego.

Instrumentalizacji podlega także kwestia – marginalnego – problemu pedofilii w szeregach polskiego duchowieństwa. W wypowiedziach w  programach publicystycznych, artykułach prasowych, a także komentarzach części polityków, ludzi mediów i kultury księża przedstawiani są jako mocno zdemoralizowana grupa społeczna, jeśli nie wprost dopuszczająca się pedofilii, to w swojej większości tolerująca ten obrzydliwy proceder. Bodźcem do tego typu oskarżeń stał się film „Tylko nie mów nikomu”. Od momentu publikacji tego dokumentu polscy kapłani stali się obiektem zmasowanych ataków i różnych – zazwyczaj – wydumanych oskarżeń.

Jednocześnie świadomie pomija się wielką rolę Kościoła wnoszoną przez wieki wbudowanie państwowości Polskiej, w kształtowanie procesów wychowawczych i edukacyjnych na których wyrosły liczne pokolenia Polaków, kształtowanie uniwersalnego systemu wartości opartego na chrześcijańskich zasadach moralnych czy też budowania sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Nade wszystko zaś pomija się olbrzymie znaczenie Kościoła katolickiego w trudnych momentach historii naszego narodu i państwa, gdy był On ostoją narodowej tradycji i obrońcą podstawowych praw człowieka i narodu.

Jako Akcja Katolicka, która jest przede wszystkim wspólnotą osób wierzących niosących świadectwo swojej wiary w życiu codziennym, mamy głęboką świadomość, że naszym podstawowym zadaniem w tym trudnym momencie jest stanowcza obrona Kościoła katolickiego, który jest depozytariuszem chrześcijańskich wartości oraz prawdy o człowieku i społeczeństwie. Kierowani dobrem Kościoła katolickiego oraz Jego kapłanów i wiernych, z serca deklarujemy podjęcie modlitwy oraz postu w intencji przezwyciężenia przez wspólnotę Kościoła katolickiego w Polsce nasilających się niesprawiedliwych ataków. Źródłem naszego stanowiska oraz podjętego działania jest przekonanie, że prawda o Bogu i człowieku, którą Kościół katolicki głosi, zwycięży wszelkie przejawy kłamstwa, a świadectwo licznych męczenników Kościoła katolickiego, którzy na przestrzeni wieków oddali swoje życie za prawdę o Bogu i człowieku, pozostanie żywe i pomoże nam budować cywilizację miłości, przezwyciężającą nienawiść.

Related posts