Wrzesień 21, 2021

Życzenia świąteczne

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Wszystkim Prezesom, Asystentom kościelnym i członkom Akcji

Katolickiej naszej Diecezji

pragniemy życzyć,

aby  rozważanie zbawczych tajemnic

wprowadzało w nasze serca, do naszych rodzin,

 do naszej Ojczyzny Boży pokój i Bożą miłość,

która wszystko zwycięża.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Prezes DIAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Andrzej Kamiński

Asystent kościelny DIAK

Ks. prof. Tadeusz Borutka

Członkowie Zarządu DIAK

Related posts