Wrzesień 26, 2021

Wyniki XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej !

LAUREACI PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
W dniach 11 i 12 marca w Domu Kultury w Hałcnowie odbyły się eliminacje XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu diecezjalnym. W eliminacjach wzięło udział około 1000 dzieci i młodzieży z całej diecezji, które były laureatami przeglądu na szczeblu parafialnym ( w nim uczestniczyło ok. 2500 ). Wykonane utwory dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej oceniało jury w składzie: przewodnicząca pani Urszula Miarczyńska-Micorek, pani Jadwiga Sikora, pani Barbara Ficoń-Szewczyk, Pani Barbara Kazimierowicz i ks. Marek Borowiec. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu głównemu sponsorowi, pani dyrektor Krystynie Małeckiej i pracownikom Domu Kultury w Hałcnowie, państwu Brzuchańskim z Kobiernic za pyszne drożdżówki, POAK z par. św. App. Szymona i Judy Tadeusza z Kóz za smaczny obiadowy posiłek dla osób zaangażowanych w organizację, paniom z POAK – Wandzie Włoch, Zofii Korczyk, Józefie Rembiasz, Sylwii Dębowskiej, Irenie Olmie i panu Jerzemu Klisz za pomoc podczas eliminacji oraz panu wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi za przekazane nagrody. Nad przygotowaniem i przebiegiem przeglądu pracował zespół – pani Małgorzata Fitta, Danuta Kliś, Maria Krutyła, Janina Janica-Piechota, Łucja Sowa, Bożena Tobiasz i pan Krzysztof Gawłowski. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i ich opiekunom, serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Uroczyste podsumowanie XVI Przeglądu odbędzie się 23 kwietnia br. o godz. 10.oo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu.

Lista laureatów

Wyniki XVI PPP ( kliknij aby pobrać)

Łucja Sowa

Related posts