Uroczystość 100. rocznicy chrztu Świętego Jana Pawła II w Jeleśni

W sobotę 27 czerwca w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni miała miejsce szczególna uroczystość. Akcja Katolicka naszej diecezji uczciła 100. rocznicę chrztu św. Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wykładem Ks. prof. dr hab. Antoniego Świerczka, prorektora Uniwersytetu Papieskiego Świętego Jana Pawła II. Tematem prelekcji była rola wychowania religijnego w rozwoju osoby ludzkiej. Ksiądz profesor, opierając się na nauczaniu świętego Jana Pawła II, wskazał szczególną rolę rodziny w wychowaniu, a zwłaszcza rolę mężczyzny i kobiety w małżeństwie, jako wspólnocie osób, której zadaniem jest wychowanie religijne swoich dzieci oraz kształtowanie ich świadomości autentycznych członków Kościoła. Ksiądz profesor zaznaczył, że w zadaniu tym istotne jest właściwie rozumiane „samoposiadanie” i „samopanowanie” osoby- jej wolność, która jest warunkiem realizacji prawdziwej miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego. Ta autentyczna miłość osób stanowi bowiem fundament budowania wspólnoty osób oraz kształtowania relacji międzyludzkich opartych na prawdzie o człowieku i jego powołaniu.

Po wykładzie odprawiona została Msza św. koncelebrowana, uświetniona śpiewem członków Zespołu Romanka z Sopotni Małej. Homilię wygłosił nasz drogi Asystent Ks. prof. Tadeusz Borutka, który przybliżył nam wydarzenie chrztu św. Jana Pawła II, przedstawił postać ks. Franciszka Żaka, kapłana który był szafarzem sakramentu chrztu przyszłego Papieża oraz przedstawił nam znaczenie sakramentu chrztu świętego w życiu każdej osoby wierzącej.

Następnie zgromadzeni goście spotkali się na wspólnym poczęstunku, aby przy śpiewie zespołu wspólnie świętować to ważne dla Kościoła i naszej Ojczyzny wydarzenie.

Serdecznie dziękujemy Ks. prof. dr hab. Antoniemu Świerczkowi za zaszczycenie nas swoją obecnością i wygłoszoną prelekcję, Zespołowi Romanka za uświetnienie uroczystości pięknym śpiewem, Pani Zofii Kupczak, Pani Alicji Kozak, Panu Zdzisławowi Łukaszkowi, Panu Krzysztofowi Luberowi oraz Państwu Marii i Janowi Wróbel za okazaną pomoc przy organizacji uroczystości oraz wszystkim zgromadzonym gościom na czele z Panem ministrem Stanisławem Szwedem z małżonką.

Do pobrania:

Wykład Ks. prof. dr hab. Antoniego Świerczka – Jeleśnia

Homilia Ks. Asystenta Tadeusza Borutki – Homilia Ks Asystenta Tadeusza Borutki – Jeleśnia 27.06.2020

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Related posts