Wrzesień 19, 2021

Słowo Księdza Asystenta na temat Roku Świętego Józefa

Bielsko-Biała, 29 grudnia 2020 r.

 

Kochani!

            Zapewne już wiemy, że 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa”, który zakończy się 8 grudnia 2021 r. Data ogłoszenia Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego.

            Z tej okazji Ojciec Święty wydał specjalny list apostolski „Patris corde”, w którym  określił św. Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeń-stwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”. Przy tej okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.

We wspomnianym liście  papież Franciszek wyznaje, że pragnienie podzielenia się osobistymi refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła św. Józefa, narastało w nim szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii.

Ojciec Święty podkreśla, że wszyscy mogą w św. Józefie znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty przypomina – dodaje papież, że „ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

Akcja Katolicka naszej diecezji od samego początku otacza św. Józefa wielką czcią i uznaje Go za swojego szczególnego Orędownika i Patrona. Rok św. Józefa postrzegamy więc jako dar. Patrząc na życie św. Józefa dostrzegamy jego odpowiedzialność za Dziecię Jezus i Jego Matkę Maryję oraz wiarę i ufność pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił on zawsze problemy i trudności przekształcić w szansę. Prosząc go o wstawiennictwo, będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć czas swojej formacji. W tym roku będziemy częściej spoglądać na tego Wielkiego Świętego w naszej Szkole Świętości i uczyć się od Niego świętości! Służyć temu będą również  nabożeństwa i odpusty, które w Roku św. Józefa będzie można otrzymać.

W tym niepewnym czasie trudno jest cokolwiek planować, ale jeśli Bóg pozwoli, to 19 marca 2021 r. o godz. 17.00 i 1 maja 2021 r. o godz. 11.00 spotkamy się w Jeleśni na nabożeństwie do św. Józefa. Już dziś Was wszystkich serdecznie zapraszam!  Proszę Was o zapoznanie się z załączonymi poniżej tekstami oraz zachęcam do codziennego domawiana modlitwy do św. Józefa. Proszę was o odmawianie modlitwy ZAWIERZENIA AKCJI KATOLICKIEJ ŚW. JÓZEFOWI OPIEKUNOWI KOŚCIOŁA na zakończenie parafialnych spotkań formacyjnych. Chciałbym, abyśmy 19 dnia każdego miesiąca o godz. 21.00 spotykali się duchowo na odmawianiu litanii do św. Józefa.

Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli się o największy skarb naszej wiary, którym są Jezus i Maryja, Jego Matka.

                                                                                                          Ks. Tadeusz Borutka

Materiały do pobrania

List Apostolski Patris Corde

Penitencjaria apostolska Dekret

ZAWIERZENIE AKCJI KATOLICKIEJ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do Świętego Józefa

 

Related posts