Wrzesień 21, 2021

Program Uroczystości Złotego Jubileuszu Koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej 19.07.2015 Rychwałd

Program Uroczystości Złotego Jubileuszu Koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej 19.07.2015 Rychwałd
Program Uroczystości

łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej

Od 14.00 Śpiew kapel góralskich i prezentacja sanktuarium na telebimach

14.40 Powitanie zebranych przy ołtarzu polowym

14.45 Sygnał zapowiedzi rozpoczęcia uroczystości

14.47 Uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej w świątyni

14.49 Prymas Polski dokona poświęcenia: kopii obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej, odnowionego tabernakulum i sukni wdzięczności

15.00 Procesyjny przemarsz do ołtarza polowego z kopią obrazu niesioną przez górali przy akompaniamencie orkiestry dętej

15.15 Rozpoczęcie Mszy św.

po pozdrowieniu powitanie zebranych
procesja z darami
przed błogosłwieństwem końcowym:
a. hołd oddany Matce Bożej przez górali żywieckich
b. słowo Ordynariusza Diecezji
c. podziękowanie Ojca Prowincjała
błogosławieństwo
20.00 W amfiteatrze żywieckim Pod Grojcem Koncert Wdzięczności, a wnim misterium muzyczne skomponowane przez Huberta Kowalskiego z Krakowa i worship, czyli wspólne uwielbienie Boga za dar Jego Matki (zakończenie ok. 22.00).

Related posts