Grudzień 09, 2022

PROGRAM DZIAŁANIA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ NA 2021 ROK

PROGRAM DZIAŁANIA

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

NA 2021 ROK

Zgromadzeni na świętej wieczerzy

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej oparte są Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-22 z hasłem przewodnim „Eucharystia daje życie”. Program na kolejny rok liturgiczny to tytuł „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, mottem słowa „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)

I Formacja

W kolejnym roku naszej formacji zasadniczym celem będzie pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, lepszego zrozumienia symboliki i piękna sprawowanej liturgii. W jednolitej formacji pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. Prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Ważne pozostaje zgłębianie aktualnych dokumentów kościoła. W akcyjnej pogłębionej formacji niech znajdzie również swoje szczególne miejsce patron roku – Św. Józef

Realizacja i formy działania

 1. Zorganizowanie Rekolekcji Adwentowych dla Rady, Zarządu i członków i sympatyków Akcji Katolickiej w Jeleśni
 2. Zorganizowanie rekolekcji dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej w okresie letnim w Rychwałdzie
 3. Zorganizowanie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu na Matyskę
 4. Zorganizowanie obchodów Święta Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
 5. Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę
 6. Kontynuowanie jubileuszowego zobowiązania ofiarowania modlitwy i cierpienia członków Akcji w intencji wszystkich Kapłanów naszej diecezji
 7. Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, przez członków AK
 8. Osobista adoracja Najświętszego Sakramentu i udział w Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
 9. W miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej w dzień powszedni, codzienna lektura Pisma Świętego, systematyczne korzystanie z Sakramentu Pokuty
 10. Zorganizowanie cyklu spotkań Szkoła Świętości  w Jeleśni– błogosławieni i święci
 11. W oczekiwaniu na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – trwanie na modlitwie i ciągłe odkrywanie pozostawionego przez Niego nauczania.
 12. Zawierzenie Akcji Katolickiej patronowi roku – Św. Józefowi.

Pomoce formacyjne

 • Materiały Formacyjne nr 37 Zgromadzeni na świętej wieczerzy
 • Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa)
 • Ecclesia de Eucharistia – Encyklika – Jan Paweł II
 • Sacramentum Caritatis – Adhortacja apostolska – Benedykt XVI
 • List Jana Pawła II O świętowaniu niedzieli
 • Bracia wszyscy – Encyklika – Papież Franciszek

II Sprawy organizacyjne

 1. Spotkania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 2. Rozwój struktur AK poprzez działania mające na celu powstanie nowych POAK i pobudzanie
  do aktywności oddziały już istniejące
 3. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
 4. Udział przedstawicieli DIAK w pracach Fundacji „Światło Nadziei”
 5. Udział w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko – Żywieckiej

III Sprawy finansowo – gospodarcze

 1. Bieżąca kontrola wykonania budżetu DIAK
 2. Reprezentowanie POAK w sprawach finansowo – księgowych
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia organizowane przez DIAK
 4. Bieżąca organizacja Diecezjalnego Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni

IV Aktywność

 1. Zorganizowanie XXI Rajdu Akcji Katolickiej
 2. Wykorzystanie ośrodka w Jeleśni do celów formacyjnych
 3. Wydawanie gazety AKCJA
 4. Wspieranie działalności pożytku publicznego przez Zespół Patronus
 5. Przygotowanie informacji do prasy katolickiej, KAI, biuletynu AK oraz miesięcznika AKCJA o wydarzeniach i działaniach DIAK
 6. Przygotowywanie audycji radiowych Nasz Czas emitowanych w diecezjalnym radiu Anioł Beskidów
 7. Propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; promowanie świętości życia, troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary
 8. Angażowanie dzieci i młodzieży w działalność apostolską, uczenie ich odpowiedzialności za rozwój Kościoła lokalnego oraz zaznajamianie z ruchami religijnymi funkcjonującymi w parafii, w tym KSM i Akcją Katolicką.
 9. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu i Ojczyźnie.
 10. Inicjowanie i wspieranie działań Proboszcza dla lepszego funkcjonowania Parafii w dobie kryzysu pandemii (sprawy finansowe i gospodarcze)
 11. Podjęcie działań mających wsparcie pracy misyjnej i misjonarzy
 12. Odpowiedzialni za nasze wspólnoty parafialne, czynne włączanie się w zaadaptowanie Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce:

– współtworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych

– budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu

– troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne w rodzinach i parafii

– świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty

DO POBRANIA

WORD – PROGRAM DZIAŁANIA DIAK NA ROK 2021

PDF – PROGRAM DZIAŁANIA DIAK NA ROK 2021

Related posts