Grudzień 09, 2022

Program działania DIAK na 2020 rok

PROGRAM DZIAŁANIA

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

NA 2020 ROK

 

Wielka tajemnica wiary

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

Kierunki działania Akcji Katolickiej oparte są o kierunki działania Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-22 z hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku obowiązuje temat „Wielka tajemnica wiary” z motywem biblijnym „(…) abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał”.

I        Formacja

Kolejny rok naszej formacji szczególne światło wskazuje nam na Eucharystię. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy z odwagą świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół. W pogłębianiu naszeh chrześcijańskiej wędrówki pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. Prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne.

 • Realizacja i formy działania
 1. Zorganizowanie rejonowych spotkań formacyjnych dla członków Akcji Katolickiej w pięciu różnych miejscach diecezji
 2. Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych i Adwentowych dla Rady, Zarządu i członków
  i sympatyków Akcji Katolickiej w Jeleśni
 3. Zorganizowanie rekolekcji dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej w okresie letnim
  w Rychwałdzie
 4. Zorganizowanie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu na Matyskę
 5. Zorganizowanie obchodów Święta Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
 6. Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę
 7. Kontynuowanie jubileuszowego zobowiązania ofiarowania modlitwy i cierpienia członków Akcji
  w intencji wszystkich Kapłanów naszej diecezji
 8. Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, przez członków AK
 9. Osobista adoracja Najświętszego Sakramentu i udział w Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca
  w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
 10. W miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej w dzień powszedni, codzienna lektura Pisma Świętego, systematyczne korzystanie z Sakramentu Pokuty
 11. Zorganizowanie cyklu spotkań Szkoła Świętości  w Jeleśni– błogosławieni i święci
 12. W roku Jana Pawła II (18 maj 2020 – 100lecie urodzin) modlitwa dziękczynna i organizacja okolicznościowych uroczystości.
 13. W oczekiwaniu na zakończenie prcocesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – trwanie na modlitwie i ciągłe odkrywanie pozostawionego przez Niego nauczania.
 14. W 90 rocznicę erygowania Akcji Katolickiej w Polsce (24.11.1930) przez Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda modlitwa o Jego rychłą beatyfikację.

Pomoce formacyjne

 • Materiały Formacyjne nr 36 Wielka tajemnica wiary
 • Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa)
 • Miesięcznik ”Akcja” (Bielsko – Biała)
 • Ecclesia de Eucharistia – Encyklika – Jan Paweł II
 • Sacramentum Caritatis – Adhortacja apostolska – Benedykt XVI

II Sprawy organizacyjne

 1. Spotkania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 2. Rozwój struktur AK poprzez działania mające na celu powstanie nowych POAK i pobudzanie
  do aktywności oddziały już istniejące
 3. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
 4. Udział przedstawicieli DIAK w pracach Fundacji „Światło Nadziei”
 5. Udział w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko – Żywieckiej

III Sprawy finansowo – gospodarcze

 1. Bieżąca kontrola wykonania budżetu DIAK
 2. Reprezentowanie POAK w sprawach finansowo – księgowych
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia organizowane przez DIAK
 4. Bieżąca organizacja Diecezjalnego Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni

IV Aktywność

 1. Zorganizowanie Spotkania Opłatkowego Akcji Katolickiej
 2. Zorganizowanie XX Rajdu Akcji Katolickiej
 3. Zorganizowanie podsumowanie XX i zorganizowanie XXI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek w naszej diecezji
 4. Wykorzystanie ośrodka w Jeleśni do celów formacyjnych
 5. Realizacja zadań  zgodnych z projektem w Regionalnym Ośrodku Edukacyjno Oświatowym
  w Jeleśni
 6. Wydawanie gazety AKCJA
 7. Wspieranie działalności pożytku publicznego przez Zespół Patronus
 8. Przygotowanie informacji do prasy katolickiej, KAI, biuletynu AK oraz miesięcznika AKCJA o wydarzeniach i działaniach DIAK
 9. Przygotowywanie audycji radiowych Nasz Czas emitowanych w diecezjalnym radiu Anioł Beskidów
 10. Propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; promowanie świętości życia, troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary
 11. Angażowanie dzieci i młodzieży w działalność apostolską, uczenie ich odpowiedzialności za rozwój Kościoła lokalnego oraz zaznajamianie z ruchami religijnymi funkcjonującymi w parafii, w tym KSM i Akcją Katolicką.
 12. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków
  AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu
  i Ojczyźnie.
 13. Odpowiedzialni za nasze wspólnoty parafialne, czynne włączanie się w zaadaptowanie Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce:

– współtworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych

– dalsze rozwijanie posługi nadzwyczajnych szafarzy

– budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu

– troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne w rodzinach i parafii

– świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty

Do pobrania – 2019.11.18 PROGRAM DZIAŁANIA diak2020

Related posts