Program działania DIAK na 2016 r.

PROGRAM DZIAŁANIA

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

NA 2016 ROK 

 

 

 

Program oparto o kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2016.

 

 

I        Formacja

W Roku Miłosierdzia, 1050 rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w Polsce nasze działania powinnyśmy wesprzeć modlitwą. Formacja oparta będzie o materiały formacyjne na 2016 rok: „Nowe życie w Chrystusie” przygotowane pod redakcją ks. prof. T. Borutki.

1050 rocznica Chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary, ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii i opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.

W Roku Miłosierdzia rozpropagujmy wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i zachęcajmy do odwiedzania Jubileuszowych Kościołów w naszej diecezji.

 

 

 • Realizacja i formy działania

 

 1. Zorganizowanie rejonowych spotkań formacyjnych dla członków Akcji Katolickiej w pięciu różnych miejscach diecezji
 2. Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych dla Rady, Zarządu i członków i sympatyków Akcji Katolickiej w Jeleśni
 3. Zorganizowanie rekolekcji dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej w okresie letnim
  w Rychwałdzie
 4. Zorganizowanie Rekolekcji Adwentowych dla Rady, Zarządu i członków i sympatyków Akcji Katolickiej Katolickiej w Jeleśni
 5. Zorganizowanie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu
 6. Przygotowanie i zorganizowanie uroczystości 20lecia Akcji Katolickiej w Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
 7. Zorganizowanie obchodów Święta Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
 8. Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę
 9. Włączenie się w organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, nawiązując współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej
 10. Przeniesienie idei II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej do Diecezji i Parafii, podsumowanie naszej działalności w wyznaczonych przez Kongres obszarach: społeczeństwa, rodziny, polityki, kultury i wyznaczenie zadań na przyszłość.
 11. Kontynuowanie jubileuszowego zobowiązania ofiarowania modlitwy i cierpienia członków Akcji
  w intencji wszystkich Kapłanów naszej diecezji
 12. Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, przez członków AK
 13. Adoracja Najświętszego Sakramentu i udział w Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca
  w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
 14. W miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej w dzień powszedni, codzienna lektura Pisma Świętego, systematyczne korzystanie z Sakramentu Pokuty

 

 

 

Pomoce formacyjne

 • Encyklika Dives in Misericordia Jan Paweł II
 • Bulla Papieża Franciszka Misericordiae vultus na rok miłosierdzia
 • Dzienniczek – Miłosierdzie Boże w duszy mojej M. Faustyna
 • Materiały Formacyjne nr 32 Nowe życie w Chrystusie
 • Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa)
 • Miesięcznik ”Akcja” (Bielsko – Biała)

II Sprawy organizacyjne

 1. Spotkania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 2. Rozwój struktur AK poprzez działania mające na celu powstanie nowych POAK i pobudzanie do aktywności oddziały już istniejące
 3. Spotkania przedstawicieli DIAK w POAK (w tym na zaproszenie)
 4. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
 5. Udział przedstawicieli DIAK w pracach Fundacji „Światło Nadziei”
 6. Udział w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko – Żywieckiej

 

 

 

III Sprawy finansowo – gospodarcze

 1. Bieżąca kontrola wykonania budżetu DIAK
 2. Reprezentowanie POAK w sprawach finansowo – księgowych
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia organizowane przez DIAK
 4. Bieżąca organizacja Diecezjalnego Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni
 5. Kontynuacja działań przy rozbudowie zaplecza Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni

 

 

 

IV Aktywność

 1. Zorganizowanie Spotkania Opłatkowego Akcji Katolickiej
 2. Zorganizowanie XVIII Rajdu Akcji Katolickiej
 3. Zorganizowanie XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek w naszej diecezji
 4. Prowadzenie Ogniska Muzycznego w Kętach
 5. Wykorzystania ośrodka w Jeleśni do celów formacyjnych
 6. Realizacja zadań  zgodnych z projektem w Regionalnym Ośrodku Edukacyjno Oświatowym w Jeleśni
 7. Wydawanie gazety AKCJA
 8. Wspieranie działalności pożytku publicznego przez Zespół Patronus
 9. Przygotowanie informacji do prasy katolickiej, KAI, biuletynu AK oraz miesięcznika AKCJA o wydarzeniach i działaniach DIAK
 10. Przygotowywanie audycji radiowych Nasz Czas emitowanych w diecezjalnym radiu Anioł Beskidów
 11. Propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; promowanie świętości życia, troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary
 12. Angażowanie dzieci i młodzieży w działalność apostolską, uczenie ich odpowiedzialności za rozwój Kościoła lokalnego oraz zaznajamianie z ruchami religijnymi funkcjonującymi w parafii, w tym KSM i Akcją Katolicką.
 13. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu
  i Ojczyźnie.

Related posts