Wrzesień 26, 2021

Pogrzeb śp. Pani Aleksandry Oles

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 82 lat zmarła śp. Aleksandra Oles, mama Pani Bożeny Tobiasz – członka Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 24 lutego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wilkowicach. O godzinie 14.00 za duszę zmarłej odmówiona zostanie modlitwa różańcowa, a o godz. 14.30 odprawiona zostanie Msza św.

Ksiądz Asystent oraz Zarząd DIAK  składają Pani Bożenie i jej rodzinie najszczersze wyrazy współczucia i zapewniają o modlitwie.

Prosimy o modlitwę w intencji zmarłej śp. Aleksandry.

Related posts