Obchody rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski w parafii w Mesznej

OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI W PARAFII W MESZNEJ

W tym roku mija 1050. rocznica chrztu Polski. W 966 r., prawdopodobnie 14 kwietnia, pierwszy władca Polski książę Mieszko I przyjął chrzest za pośrednictwem naszych sąsiadów Czechów.

To wielkie wydarzenie stało się również początkiem naszej państwowości, czyli początkiem państwa polskiego  zjednoczonego z kilku plemion pod władzą księcia Mieszka I.

Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Mesznej  postanowiła uczcić tę rocznicę oraz trwający w Kościele Rok Miłosierdzia  w nietypowy sposób. Z inicjatywy Joanny Szkody Stwory –przedstawicielki  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,  przy współpracy Grażyny Kubicy – katechetki  w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej – powstał projekt pod nazwą „1050. Rocznica chrztu Polski – śladami polskich świętych”. Program ten  zyskał pozytywną opinię i wsparcie finansowe Wójta Gminy Wilkowice jako zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r.

Projekt składa się z trzech elementów.

Pierwszy element to konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych I – III. Zadaniem dzieci było plastyczne przedstawienie wybranych postaci polskich świętych: św.  biskupa Wojciecha, św. królowej Jadwigi , św. brata Alberta, św. siostry  Faustyny i św. Jana Pawła II.

Najlepsze prace zostały zaprezentowane w kościele w Mesznej. W kl. I a  1 miejsce zdobyła praca Gabrieli Nowak, 2 miejsce- praca Grzegorza Turowskiego, 3 miejsce praca Alexa Rakszawskiego. Wśród  uczniów klasy I b trzy pierwsze miejsca zajęły rysunki: Zofii Ślusarczyk, Krzysztofa Kubicy, Magdaleny Woźniak. W klasie II a najlepsze w konkursie okazały się prace: Emilii Markiewki, Marii Sadlok, Weroniki Konieczny. W klasie II b trzy pierwsze miejsca zajęły prace: Oktawii Kryjak, Klaudii Kubicy,  Tomasza Kiełbas. Autorami  najlepszych rysunków w kl. III a okazali się: Paweł Mrowiec, Julia Polak, Natalia Duraj, a w klasie III b : Wiktoria Loranc, Maciej Pawłowski, Julita Cembala.

Drugim elementem projektu  był konkurs wiedzy o początkach chrześcijaństwa w Polsce oraz o wybranych postaciach polskich świętych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VI. Odbyły się dwa pisemne etapy konkursu. W pierwszym wzięli udział wszyscy uczniowie klas starszych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 osób. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o początkach państwa polskiego  za panowania  Mieszka I i  Bolesława Chrobrego oraz zapoznać się z życiem i działalnością św.  biskupa Wojciecha, św. królowej Jadwigi , św. brata Alberta, św. siostry  Faustyny i św. Jana Pawła II.

Laureatami konkursu zostali: Julia Zielińska, uczennica kl. IV , która zajęła  I miejsce. Kolejne miejsca zajęli : Marta Opitek  oraz Jakub Radecki – uczniowie klasy VI.

Trzecim elementem projektu  było przedstawienie teatralne pt. „ 1050. Rocznica chrztu Polski – śladami polskich świętych” Zostało ono przygotowane przez teatrzyk szkolny „Na niby”, którym kieruje Renata Durajczyk. Scenariusz spektaklu napisały: Renata Durajczyk, nauczycielka języka polskiego oraz Grażyna Kubica – katechetka.  Wymienione panie opracowały także pozostałe elementy przedstawienia, tj. scenografię,  oprawę muzyczną, efekty specjalne, projekty kostiumów. Scenografię pomógł przygotować Wiesław Tomaszek, nauczyciel plastyki.  Stroje uszyła Małgorzata Bieniek,  pracownik placówki. Całość wyreżyserowała  Renata Durajczyk. Przedstawienie zostało zaprezentowane dwukrotnie w szkolnej sali gimnastycznej , na scenie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej oraz w kościele parafialnym w Mesznej. Widzowie mogli prześledzić wybrane wydarzenia z dziejów państwa polskiego.  Zegar czasu odmierzał daty: 966r. – chrzest Polski; 997r. wyprawa misyjna i śmierć  biskupa Wojciecha w kraju pogańskich Prusów; 1386 r. – ślub królowej Jadwigi Andegaweńskiej z księciem Litwy Jagiełłą; 1655r. – obrona klasztoru na Jasnej Górze przed Szwedami; 1891r. – działalność św. brata Alberta Chmielowskiego; 1938r. – data śmierci św. siostry Faustyny Kowalskiej; 1997r. – szósta pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny i słynne słowa proszące rodaków o zachowanie dziedzictwa wiary, tradycji i kultury polskiej.

Spektakl został owacyjnie przyjęty przez widzów, którzy długo i gorąco oklaskiwali młodych aktorów. Niektórzy z obecnych nie kryli łez wzruszenia. Przedstawienie było wspaniałą, poruszającą lekcją wiary i historii polskiej. Widzowie podziwiali wspaniałe kreacje aktorskie, piękną oprawę plastyczną i świetne stroje oraz bardzo dobrze dobraną muzykę.

W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy szóstej:  Kornelia Marcalik, Martyna Radecka, Krystyna Gajecka, Daria Kołodziej, Maja Basiura, Anna Kruczek, Amelia Grzybowska,  Karolina Jakubiec, Adrian Janica, Szymon Tymich. Szymon Żur, Konrad Wądolny,  Oskar Filipczak, Michał Radkowski.  Paweł Wirski i Jakub Radecki.

Obsługą techniczną zajmowali się: Maciej Świecak, Miłosz Kowalewski,  Kinga Kurowska, Patryk Ludwig, Zofia Osielczak, Maksymilian Olbert,  Tomasz Markiewka  i Krystian Satława.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez olbrzymiego zaangażowania i pomocy wychowawców klas młodszych: Iwony Kwaśny, Grażyny Damek, Renaty Kamińskiej, Beaty Jakubiec, Barbary Rojek i Krystyny Laszczak, nauczycieli Wiesława Tomaszka, Renaty Treli a przede wszystkim  Joanny Szkody –Stwory, Renaty Durajczyk, Grażyny Kubicy oraz Małgorzaty Bieniek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w projekcie: nauczycielom, uczniom, rodzicom, wspierającej  nasze działania  dyrektor szkoły  oraz księdzu proboszczowi Andrzejowi Piotrowskiemu, który ufundował  nagrody dla   laureatów konkursu i wykonawców.

Joanna Szkoda Stwora

Zespół Promujący Szkołę

 

Related posts