Wrzesień 19, 2021

Metropolitalne spotkanie Akcji Katolickiej w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 września 2017 roku w Krakowie odbędzie się modlitewno-integracyjne spotkanie Akcji Katolickiej, którego inicjatorem jest diecezja tarnowska, a nad którym patronat honorowy objął Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Spotkanie odbędzie się w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10.

Plan spotkania jest następujący:

9.00    –         Zawiązanie wspólnoty i słowo Sióstr Albertynek

9.45   –           Prelekcja nt.: Granice wolności w sztuce – refleksje nad powołaniem artysty na kanwie „Listu do artystów” Jana Pawła II.

10.30  –         Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jana Szkodonia

11.40   –         Agapa

13.00  –         Program własny poszczególnych DIAK – ów.

Uprzejmie zapraszamy do udziału wszystkich członków Akcji Katolickiej i prosimy o zgłoszenia osób chętnych do Biura Akcji Katolickiej przy ulicy Wita Stwosza 35 oraz pod numer telefonu 602489539.

Planowane jest zorganizowanie przejazdu busem i dlatego prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 sierpnia.

Related posts