Wrzesień 21, 2021

Medal Akcji Katolickiej Pro Consecratione Mundi

Kapituła Medalu „Pro consecratione mundi” ogłasza, że wnioski o przyznanie nagrody Akcji
Katolickiej A.D. 2015 można składać do dnia 1 listopada 2015 r. Kandydatów do nagrody mogą
zgłaszać:
– Ruchy i stowarzyszenia katolickie
– Media katolickie
– Zgromadzenia zakonne
– Wspólnoty religijne
– Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
Kandydaci powinni reprezentować sobą:
– świadectwo spójności wiary i życia – realizowanie tej syntezy w zwykłych warunkach w niezwykły sposób,
– ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, odwagę w zaangażowaniu społecznym w realizacji tej zasady, wypływające z głębokiej wiary, ze zjednoczenia z Chrystusem,
– umiejętność służby dobru wspólnemu,
– solidarne współdziałanie z innymi (zaangażowanie z drugimi, nie tylko dla drugich),
– radykalizm ewangeliczny zmierzający do świętości i umiłowania nauki Kościoła.
Wnioski powinny być zgodne ze wzorem dostępnym w biurze Akcji. Do wniosku należy dołączyć opinię ks. proboszcza miejsca zamieszkania.

regulamin medalu ( kliknij aby pobrać)

Related posts