Sierpień 01, 2021

LIST ZARZĄDU DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ DO PREZESÓW I CZŁONKÓW NA CZAS PANDEMII

LIST ZARZĄDU DIECEZJALNEGO INSTYTUTU

AKCJI KATOLICKIEJ DO PREZESÓW I CZŁONKÓW

 NA CZAS PANDEMII

 

– Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej diecezji przesyła wszystkim prezesom,  członkom  i asystentom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej serdeczne pozdrowienia i zapewnia o pamięci modlitewnej.

 

– W celu kształtowania życia wspólnotowego naszego stowarzyszenia – w tym trudnym czasie pandemii i wynikających z niej ograniczeń – prosi o łączenie się we wspólnej modlitwie w intencji naszej wspólnoty.

 

– Wobec tego trudnego doświadczenia prosi, aby w miarę możliwości kontynuowana była praca formacyjna oraz charytatywna w Parafialnych Oddziałach. W tym celu zachęca do nabycia materiałów formacyjnych na rok 2021, które są już dostępne w naszym biurze w Aleksandrowicach. Można o nie poprosić korespondencyjnie.

 

– Jak wiadomo, głównym celem nas zrzeszonych jest ukazywanie chrześcijańskiego świadectwa wiary i życia w świecie. Prosimy więc o systematyczny udział w Mszach św. niedzielnych oraz świątecznych, regularne przyjmowanie sakramentów świętych, przede wszystkim przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej. Prosimy o praktykowanie pierwszych piątków miesiąca, a także o systematyczną adorację Najświętszego Sakramentu w kościołach parafialnych oraz codzienną medytację Pisma Świętego.

 

– Pamiętajmy o naszej misji niesienia pomocy ubogim i potrzebującym, którzy w tym czasie w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia i budowania więzi solidarności. Pomagajmy osobom chorym i samotnych i do tej praktyki zachęcajmy nasze dzieci i wnuki.

 

– Nie zapominajmy o duchowym i materialnym wsparciu naszych parafii oraz naszego stowarzyszenia. Prosimy, aby w miarę możliwości regulowane były wpłaty składek do DIAK, gdyż w dużej mierze od tego zależy realizacja naszych dzieł.

 

– Prosimy, abyście pamiętali o naszym Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni, gdzie pomimo trudności staramy się organizować nasze życie wspólnotowe. Pamiętajmy, że dzięki temu dobru, jakim jest nasz dom rekolekcyjny, mamy możliwość spotkania, wspólnej modlitwy i rozmowy oraz pracy formacyjnej.

 

– Zapraszamy na najbliższe spotkanie w ramach Szkoły Świętości w sobotę 24 października. O godz. 11.00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej ks. prof. Jan Wal przybliży nam postać Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

– W tym roku nie będziemy mogli zorganizować stacjonarnych rekolekcji adwentowych. Jednak w trosce o życie duchowe naszych członków pragniemy w zamian za rekolekcje zorganizować jednodniowe dni skupienia AK w Jeleśni. Planujemy dwa takie spotkanie. Pierwsze 5 grudnia poprowadzi o. Rafał Antoszczuk, OFM conv. a tydzień później 12 grudnia o. prof. Zdzisław Kijas  OFM conv. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w tych dniach modlitwy i medytacji, które przygotują nas na  święta Bożego Narodzenia.

 

– Pragniemy przekazać serdeczne pozdrowienia Księżom Asystentom Parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Dziękujemy wszystkim kapłanom naszej diecezji za modlitwę oraz wszelkie przejawy życzliwości oraz sami zapewniamy o pamięci i modlitwie.

 

– Dla skutecznego komunikowania się w tym trudnym czasie pandemii prosimy Prezesów POAK o przekazanie do biura DIAK informacji w jaki sposób chcieliby Państwo otrzymywać komunikaty, listy i apele Akcji Katolickiej, tak aby nikt nie został pominięty.

 

– Prosimy także o kierowanie do biura DIAK wszelkich pytań czy potrzeb, które zrodziły się w tym czasie w Państwa parafialnych wspólnotach. Jesteśmy gotowi służyć Państwu pomocą i radą.

 

Życząc opieki Bożej, serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o jedności duchowej. Niech św. Jan Paweł II nas wspomaga u Pana Boga!

 

                                                                      Zarząd DIAK wraz z Asystentem

 

Bielsko-Biała, 1 października 2020 r.

 

Do pobrania

word – LIST ZARZĄDU DIAK DO PREZESÓW I CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI BIELSKO

pdf – LIST ZARZĄDU DIAK DO PREZESÓW I CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI BIELSKO

Related posts