Wrzesień 22, 2021

Komunikat – wrzesień 2020

KOMUNIKATY DIAK
Wrzesień 2020

ZEBRANIE RADY DIAK
Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 Zarząd DIAK podjął decyzję o odwołaniu planowanego na dzień 5 października Zebrania Rady DIAK. O nowym terminie spotkania informować będziemy w kolejnych komunikatach.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE W RYCHWAŁDZIE
W Niedzielę 13 września 2020 r. odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie – pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Nabożeństwo rozpocznie się modlitwą różańcową o godzinie 18.00., a po niej odprawiona zostanie Msza św. Wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej prosimy o udział w Nabożeństwie oraz zabranie z sobą sztandarów Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy!

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI
W sobotę 26 września 2020 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni odbędzie się spotkanie w ramach Szkoły Świętości. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św., a następnie będzie miał miejsce wykład o. Rafała o bł. Anieli Salawie. W dniu tym otrzymamy także dla naszego ośrodka relikwie tej błogosławionej. Zapisy w biurze DIAK i pod numerem telefonu 602 489 539. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym od marca tego roku zagrożeniem epidemiologicznym, Zarząd DIAK podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu organizacji Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, które obowiązuje do odwołania. Decyzję tę uzasadniamy ograniczeniami związanymi z organizacją imprez masowych oraz troską o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursie. Organizacja Przeglądu Pieśni Patriotycznej zostanie wznowiona w momencie unormowania się sytuacji. O kolejnych decyzjach Zarządu DIAK w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych komunikatach.

DNI SKUPIENIA AK W JELEŚNI
Z uwagi na obecną sytuację nie odbędą się w tym roku tradycyjne rekolekcje adwentowe w Jeleśni. W zamian planujemy organizację jednodniowych Dni Skupienia Akcji Katolickiej w terminach 5 i 12 grudnia. O szczegółach informować będziemy w kolejnych komunikatach.

TROSKA O ZDROWIE DUCHOWE
Zachęcamy do dbania o bezpieczeństwo naszego zdrowia, ale nade wszystko, bądźmy czujni by nie zatracić zdrowia duchowego. Stańmy się dla innych zachętą i świadectwem naszego spotkania z żywym Chrystusem podczas Eucharystii w świątyni.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę o godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O TAJEMNICY KRZYŻA
„Krzyż stał się dla całego narodu i dla Kościoła opatrznościowym źródłem błogosławieństwa, znakiem pojednania między ludźmi. Nadał sens i wartość cierpieniom, chorobie, bólowi. I dziś, jak w przeszłości, krzyż nie przestaje być obecny w życiu człowieka.
Jednakże krzyż jest równocześnie «wywyższeniem». Zapowiadając własną śmierć na Golgocie, śmierć krzyżową, Chrystus powiedział: «potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego» (J 3, 14).
Tak. Został wywyższony. To wywyższenie na krzyżu otwarło przed Chrystusem szczególny horyzont. Horyzont krzyżowej ofiary ogarniał nie tylko Jerozolimę, ale cały świat: «Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie» (J 12, 32).
A zatem — to, co po ludzku jest wyniszczeniem śmiertelnym — w horyzoncie Chrystusowej ofiary jest objawieniem Bożej mocy: mocy
odkupienia, mocy zbawczej. «Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne» (J 3, 14-15).
4. Sam Chrystus zapewnia nas o tym, że w Jego krzyżu na Golgocie otwiera się horyzont życia wiecznego dla świata, dla człowieka żyjącego w tym świecie, a zarazem poddanego konieczności umierania.
Sam Chrystus nas o tym zapewnia, gdy mówi: «Tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16).
I oto synowie i córki waszej ziemi przynosili na to wzgórze krzyże — podobne do tego krzyża z Golgoty, na którym umarł Odkupiciel. Wyznawali w ten sposób pewność swej wiary, że ci ich bracia i siostry, którzy pomarli — a raczej zostali uśmierceni na różne sposoby — «mają życie wieczne».
Ponad śmiercionośną nienawiścią, jaka rozpętała się również na naszym europejskim kontynencie — jest miłość. Jest to ta miłość, jaką Bóg umiłował świat w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
Krzyż jest znakiem tej miłości.
Krzyż jest znakiem życia wiecznego w Bogu”.
Jan Paweł II, Tajemnica Krzyża. Msza św. w pobliżu Wzgórza Krzyży, 7 września 1993 – Szawle.

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: 43-303 Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A, Skrytka pocztowa nr 12
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania

w word – 2020.09.10 komunikat

w pdf – 2020.09.10 komunikat

Related posts