Komunikat 10 sierpnia 2015 r.

Bielsko-Biała, 10 sierpnia 2015 r.
KOMUNIKATY

1. Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 7 września 2015 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św.
o godz. 1700 w kaplicy Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Serdecznie zapraszamy.

2.Informuje że, tegoroczne rekolekcje wakacyjne w Rychwałdzie, odbędą się w dniach 20-23 sierpnia, 3-6
września. Temat tegorocznych rekolekcji brzmi: ” Nawrócenie i pojednanie z Bogiem i braćmi. Koszt to
niezmiennie 160 zł od osoby. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Bogdan Kocańda. Zapisy w biurze DIAK.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

3. W dniach 17-20 września 2015 r. odbędzie się w Krakowie Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej.
Program kongresu znajduję się na diecezjalnej stronie Akcji Katolickiej oraz w biurze DIAK. Szczegółowy
plan jest dostępny na naszej stronie internetowej. Osoby które nie zgłosiły w biurze DIAK chęci
uczestnictwa zapraszamy na zakończenie kongresu do Krakowa w dniu 20 września.

4. Informuje że Ośrodek Akcji Katolickiej w Jeleśni został oficjalnie oddany do użytku publicznego. W czasie
wakacji już zostały przyjęte pierwsze grupy i odbyło się kilka wydarzeń kulturalnych. Na dzień dzisiejszy
został ustalony harmonogram spotkań, który jest wydrukowany na odwrocie komunikatu oraz zostanie
umieszczony na naszej stronie internetowej. Prosimy aby Prezesi Parafialnych Oddziałów aktywnie
włączyli się w promowanie ośrodka w swoich parafiach jak również zgłaszali chętnych którzy chcieliby
wziąć udział w spotkaniach wyszczególnionych w harmonogramie.Z góry dziękujemy za okazaną pomoc
i zaangażowanie.

5. Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji ( wraz ze
zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy
( it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl ) lub bezpośrednio do Pani Ireny Olmy (irena.olma@gmail.com) do 25 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?

6. Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół
Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą
drugą niedzielę miesiąca godz. 5 00, 9 00 oraz 20 00.

7. Biuro DIAK czynne: poniedziałek – piątek w godz. od 800 do1600. Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 696 469 228 | akcja@bielsko.opoka.org.pl | www.akcja.diecezja.bielsko.pl

Related posts