Komunikat 9 listopada 2015 r.

Bielsko-Biała, 9 listopada 2015 r.
KOMUNIKATY
1. Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 7 grudnia 2015 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1700 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej.

2. W dniu 22 listopada 2015 r. obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Serdecznie zapraszamy wszystkich Księży Asystentów oraz członków Akcji Katolickiej wraz z rodzinami. Podczas uroczystości swój wykład pod tytułem „ Miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła i życiu chrześcijanina” wygłosi ks. prof. Jan Wal. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 15 30 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
Serdeczne zapraszamy.

3. Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Rady i Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Jeleśni. Rekolekcje odbędą się w grudniu w dwóch terminach 4-6, które poprowadzi ks. dr hab. Henryk Sowiński oraz 18-20, które poprowadzi ks. prof. dr hab. Stanisław Witkowski. Całkowity koszt rekolekcji to 120 zł od osoby. Zapisy w biurze DIAK

4. W celu promocji dobra w życiu religijnym i społecznym Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej ustanowiła nagrodę o nazwie „Medal Pro Consecratione Mundi”. Do tegorocznej Nagrody Akcji Katolickiej „Pro Consecratione Mundi” do Kapituły Medalu wpłynęły wnioski trzech kandydatów. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!!! Ogłoszenie werdyktu kapituły i wręczenie medali nastąpi 22 listopada podczas Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku- Białej.

5. W dniu 6 stycznia 2016 roku kolejny już raz Rada Ruchów i Stowarzyszeń naszej diecezji, organizuje Orszak Trzech Króli. Szczegółowy plan orszaku dostępny będzie w następnym komunikacie.

6. W dniu 9 stycznia 2016 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Wieprzu k. Andrychowa, organizuje Spotkanie Opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej naszej diecezji. Zaproszenia oraz szczegółowy plan przedstawiony zostanie na grudniowym spotkaniu Rady DIAK. Serdecznie zapraszamy.

7. Rodzina Pietraszków serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania wystawy pamiątek Sługi Bożego Księdza Biskupa Jana Pietraszko. Wystawa mieści się w rodzinnym domu w Buczkowicach przy ulicy Woźnej 334. Chętnych zaprasza bratanek Biskupa Pan Stanisław Pietraszko ( tel. 604-972-107) w każdą sobotę i niedzielę między godziną 15 a 17.

8. Informuje że Ośrodek Akcji Katolickiej w Jeleśni rozpoczął swoją działalność. W czasie wakacji już zostały przyjęte pierwsze grupy i odbyło się kilka wydarzeń kulturalnych. Na okres od września do grudnia został ustalony harmonogram spotkań, który jest umieszczony na naszej stronie internetowej. Prosimy aby Prezesi Parafialnych Oddziałów aktywnie włączyli się w promowanie ośrodka w swoich parafiach, jak również zgłaszali chętnych którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniach wyszczególnionych w harmonogramie. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zaangażowanie.

9. Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o regularne nadsyłanie informacji ( wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach ( nawet krótkie informacje- Co?
Gdzie? Kiedy?).Informacje należy nadsyłać na adres internetowy ( Irena.olma@gmail.com lub it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl ) najdalej do 22 dnia każdego miesiąca.

10. Zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji
Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w
każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000

11 Przypominamy, że wszystkie wpłaty dla DIAK prosimy wpłacać na konto banku BGŻ
nr 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530 Rachunki w banku ING zostały zlikwidowane.

Planowane rekolekcje w Jeleśni
Listopad
27-29 XI dla bankowców i przedsiębiorców, ks. Przemysław Król

Grudzień
4-6 XII dla Akcji Katolickiej ks. dr hab. H. Sowiński
11-13 XII dla prawników ks. dr Marek Górka
18-20 XII dla Akcji Katolickiej ks. prof. dr hab. Stanisław Witkowski
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek – piątek w godz. od 800 do1600
Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 696 469 228
| akcja@bielsko.opoka.org.pl | www.akcja.diecezja.bielsko.pl

Related posts