Wrzesień 19, 2021

Komunikat 8 czerwca 2015 r.

Bielsko-Biała, 8 czerwca 2015 r.
KOMUNIKATY

1. Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 10 sierpnia 2015 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św.
o godz. 1700 w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha w Jeleśni. Po Mszy św. zapraszamy wszystkich
na spotkanie przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbasy.

2. W dniu 30 maja 2015 r., Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel, uroczyście poświęcił budynek
zabytkowej plebanii w Jeleśni. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Akcji Katolickiej którzy
włożyli ogromny trud w zorganizowanie tej uroczystości. Zapraszamy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
do korzystania z budynku starej plebanii.

3.W dniu 13 czerwca 2015 r., na Polanie Lanckoronie, odbędzie się XVII Rajd Akcji Katolickiej. O
godzinie 12 00 przy ołtarzu, pod kaplicą MB Nieustającej Pomocy, zostanie odprawiona Msza św.
Informacje na temat rajdu można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. (696469228) oraz na stronie
internetowej Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy.

4. W dniu 20 czerwca 2015 r. odbędzie się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
Plan pielgrzymki jest następujący:
9.00 Katedra
– Słowo pasterskie abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
– słowo prezes Haliny Szydełko
– słowo bp. Marka Solarczyka
– wystąpienia zaproszonych gości
10.15 – przejście na Jasną Górę
11.15 – powitanie na Szczycie Jasnogórskim
11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem bp. Marka Solarczyka
Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej naszej diecezji
do licznego uczestnictwa w tym ogólnopolskim i ważnym dla nas wydarzeniu.

5.Informuje że, tegoroczne rekolekcje wakacyjne w Rychwałdzie, odbędą się w dniach 20-23 sierpnia, 3-6
września. Temat tegorocznych rekolekcji brzmi: ” Nawrócenie i pojednanie z Bogiem i braćmi. Koszt to
niezmiennie 160 zł od osoby. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Bogdan Kocańda. Zapisy w biurze DIAK.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

6. W dniach 17-20 września 2015 r. odbędzie się w Krakowie Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej.
Program kongresu znajduję się na diecezjalnej stronie Akcji Katolickiej oraz w biurze DIAK. Szczegółowy
plan dostępny będzie na naszej stronie internetowej. Osoby które nie zgłosiły w biurze DIAK chęci
uczestnictwa zapraszamy na zakończenie kongresu do Krakowa w dniu 20 września.

7. W dniu 19 lipca 2015 r. w Sanktuarium Matki Boskiej w Rychwałdzie, odbędzie się uroczystość
jubileuszu 50-lecia koronacji Matki Boskiej Rychwałdzkiej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 00
Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Prymasa Wojciecha Polaka. Szczegółowy plan
dostępny będzie już niedługo na stronie internetowej Sanktuarium w Rychwałdzie. Serdecznie zapraszamy

8. Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji ( wraz ze
zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy
( it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl ) lub bezpośrednio do Pani Ireny Olmy (irena.olma@gmail.com) do 25 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
9. Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół
Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą
drugą niedzielę miesiąca godz. 5 00, 9 00 oraz 20 00.
10. Biuro DIAK czynne: poniedziałek – piątek w godz. od 800 do1600. Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 696 469 228 | akcja@bielsko.opoka.org.pl | www.akcja.diecezja.bielsko.pl

Related posts