Komunikat 7 września 2015 r.

Bielsko-Biała, 7 września 2015 r.
KOMUNIKATY

1. Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 5 października 2015 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1700 w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej.

2.W dniu 13 września 2015 r. odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie – pielgrzymka członków
Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Rozpoczęcie o godzinie 18: 00. Prosimy o zorganizowanie się członków POAK i liczny udział w Nabożeństwie. Prosimy o zabranie sztandarów Akcji Katolickiej.
Serdecznie Zapraszamy!!!!

3.W dniach 17-20 września 2015 r. odbędzie się w Krakowie Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej.
Program kongresu znajduję się na diecezjalnej stronie Akcji Katolickiej oraz w biurze DIAK. Uprzejmie informuje że w dniu 20 września organizowany jest autokar na wyjazd do Krakowa. Koszt przejazdu autokarem to około 25 zł od osoby. Wyjazd o 8:30 spod kościoła przy dworcu (ul. Traugutta) Zapisy w biurze DIAK do dnia 10 września. Serdecznie zapraszamy.

4 W dniu 10 października w Hałcnowie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie odbędzie się Sesja Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. O godzinie 9 00 Różaniec, o 9 30 Msza św.. Po Mszy św. uczestnicy przejdą do Domu Kultury na wykład. Na zakończenie przewidziany jest program artystyczny. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej wraz z asystentami.

5. W dniu 11 października 2015r. będzie XV Dzień Papieski. Przed kościołami naszej diecezji odbędą się
kwesty na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bardzo prosimy o wsparcie tego pięknego dzieła .

6. W dniu 24 października 2015 r. w pięciu parafiach naszej diecezji,odbędą się Rejonowe Spotkania
Formacyjne dla członków Akcji Katolickiej. Informacje o miejscu oraz księżach, którzy poprowadzą spotkania zostaną podane w następnym komunikacie. Proszę jednak aby członkowie parafialnych oddziałów zarezerwowali sobie czas i uczestniczyli w tym dniu w spotkaniu formacyjnym w wybranym przez siebie miejscu. Rozpoczęcie niezmiennie o godzinie 9 00.
Serdecznie zapraszamy.

7. Informuje że Ośrodek Akcji Katolickiej w Jeleśni rozpoczął swoją działalność. W czasie wakacji już zostały przyjęte pierwsze grupy i odbyło się kilka wydarzeń kulturalnych. Na okres od września do grudnia został ustalony harmonogram spotkań, który jest umieszczony na naszej stronie internetowej. Prosimy aby Prezesi Parafialnych Oddziałów aktywnie włączyli się w promowanie ośrodka w swoich parafiach, jak również zgłaszali chętnych którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniach wyszczególnionych w harmonogramie. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zaangażowanie.

8. Prosi się Prezesów o rozpoczęcie rozsyłania Regulaminu Pieśni Patriotycznej do zainteresowanych placówek oświatowych. Regulamin do pobrania na stronie internetowej DIAK. Prosimy o zwrócenie uwagi na drobne korekty regulaminu w stosunku do roku poprzedniego.

9. Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o regularne nadsyłanie informacji ( wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach ( nawet krótkie informacje- Co?
Gdzie? Kiedy?).Informacje należy nadsyłać na adres internetowy ( Irena.olma@gmail.com lub it-bielsko@bielsko.opoka.org.pl ) najdalej do 22 dnia każdego miesiąca.

10. Zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w
każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

11. Kapituła Medalu „Pro consecratione mundi” ogłasza, że wnioski o przyznanie nagrody Akcji
Katolickiej A.D. 2015 można składać do dnia 1 listopada 2015 r. Kandydatów do nagrody mogą
zgłaszać:
 Ruchy i stowarzyszenia katolickie
 Media katolickie
 Zgromadzenia zakonne
 Wspólnoty religijne
 Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
Kandydaci powinni reprezentować sobą:
 świadectwo spójności wiary i życia – realizowanie tej syntezy w zwykłych warunkach w niezwykły sposób,
 ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, odwagę w zaangażowaniu społecznym w realizacji tej zasady, wypływające z głębokiej wiary, ze zjednoczenia z Chrystusem,
 umiejętność służby dobru wspólnemu,
 solidarne współdziałanie z innymi (zaangażowanie z drugimi, nie tylko dla drugich),
 radykalizm ewangeliczny zmierzający do świętości i umiłowania nauki Kościoła.
Wnioski powinny być zgodne ze wzorem dostępnym w biurze Akcji. Do wniosku należy dołączyć opinię ks. proboszcza miejsca zamieszkania.

12. Przypominamy, że wszystkie wpłaty dla DIAK prosimy wpłacać na konto banku BGŻ
nr 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530
Rachunki w banku ING zostały zlikwidowane.

Biuro DIAK czynne:
poniedziałek – wtorek w godz. od 1000 do1700
środa – piątek w godz. od 800 do 1500.
Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: 33 819 06 16
| akcja@bielsko.opoka.org.pl |

Related posts