Wrzesień 19, 2021

Komunikat – 5 listopada 2018

KOMUNIKATY DIAK
Listopad 2018

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 3 grudnia 2018 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w kaplicy kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej, po czym spotkanie w refektarzu kurii.

KONCERT Z OKAZJI NASZEGO ŚWIĘTA
Z okazji święta Akcji Katolickiej spotykamy się w piątek 23 listopada, o godz. 17:00 na uroczystym koncercie w Bielskim Centrum Kultury. W trakcie imprezy wystąpi Bielska Orkiestra Dęta. W programie wręczenie medali PRO CONSECRATIONE MUNDI oraz dekretów ks. biskupa.
W trakcie uroczystości będzie miał miejsce również wykład w ramach Szkoły Świętości. Postać św. Brata Alberta przybliży nam albertynka s. Bernadetta Kosta. Prosimy o zapewnienie dojazdu członkom parafialnych oddziałów. Prosimy o zaproszenie księży asystentów. Liczymy na Państwa obecność w tym wyjątkowym dniu.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto Akcji Katolickiej spotykamy się 25 listopada 2018 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16:15 na Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszy św. o godz. 17:00 na wspólnej modlitwie w intencji naszego stowarzyszenia. Niech nie zabraknie na tej uroczystości przedstawicieli żadnego z parafialnych oddziałów. Wspólna modlitwa jest podstawowym elementem budowania wspólnoty. Prosimy o zaproszenie księży asystentów.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI
14 grudnia o godzinie 17.00 w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni odbędzie się Msza św. i ucałowanie relikwii bł. Matki Bernardy Marii Jabłońskiej, założycielki Sióstr Albertynek oraz konferencja s. Michaeli na temat: „Zjednoczenie z Bogiem w duchowości bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej”. Zapisy w biurze DIAK. Serdecznie zapraszamy!

REKOLEKCJEADWENTOWEW JELEŚNI
Uprzejmie informujemy, że w grudniu tego roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni planuje się 2 tury rekolekcji. Pierwsza odbędzie się w dniach 7-9 grudnia, a druga w dniach 14-16 grudnia. Obie tury poprowadzi Ksiądz Damian Kwak, franciszkanin z Krakowa. Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o zapisy w Biurze Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej i pod numerem telefonu 602 489 539.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Przypominamy, że protokoły z przeglądu na etapie parafialnym wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszeń zdobywców I miejsc należy przesłać do biura DIAK w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2018 r. Zachęcamy do szerokiego rozpropagowania Przeglądu, również poprzez publikację wyników na szczeblu parafialnym, gdyż wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

MOJE SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II
Zgodnie z propozycją Zarządu DIAK przekazaną Państwu na Zebraniu Rady DIAK w dniu 3 września uprzejmie prosimy o nadsyłanie do biura DIAK fotografii członków Akcji Katolickiej naszej diecezji ze spotkań z Janem Pawłem II w ramach planowanego projektu „Moje spotkania z Janem Pawłem II”. Prosimy o życzliwe podejście do tematu.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w
parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 18 dniakażdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

NASZE POTRZEBY
Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką QuasPrimas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
„Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.”

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek od godz. 12.00-19.00
środa od godz. 8.00-15.00
piątek od godz. 11.00-17.00
Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35,
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Komunikat do pobrania w pdf 2018.11.05 komunikat

Related posts