Wrzesień 19, 2021

Komunikat 3 kwiecień 2018

KOMUNIKATY DIAK
Kwiecień 2018

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 7 maja 2018r. Zebranie
rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w kaplicy kurii diecezjalnej
w Bielsku-Białej, po czym spotkanie w refektarzu kurii.

OBYWATELSKI PROJEKT OCHRONY ŻYCIA
Zachęcamy do pisania do posłów w sprawie przyspieszenia pracy nad
projektem obywatelskim. Jest to ważna sprawa. Adresy posłów –
członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z naszych
terenów poniżej, a pełny wykaz członków Komisji znajduje się na stronie
internetowej Akcji Katolickiej: http://ak.org.pl/2018/apel-do-ludzi-dobrejwoli/
.
Treść apelu do ludzi dobrej woli podpisanego przez Prezesa Akcji
Katolickiej w Polsce, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
oraz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka:
W dniu 10 stycznia br. Sejm RP zdecydowaną większością głosów
skierował do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny obywatelski projekt
„Zatrzymaj aborcję”, który ma zapewnić prawną ochronę życia chorym,
niepełnosprawnym nienarodzonym dzieciom. Projekt ten cieszy się
poparciem Episkopatu Polski, wspierają go szerokie kręgi obrońców życia
człowieka. Apelujemy o telefony, listy, e-maile do parlamentarzystów –
Członków tej Komisji z postulatem szybkiego przegłosowania tego projektu
i niezwłocznego skierowania go pod plenarne obrady Sejmu. Twój głos
przyspieszy uchwalenie prawa ratującego życie poczętych dzieci.
Wybrane osoby:
Bożena Borys-Szopa (PiS)– zastępca przewodniczącej, Katowice ul.
Warszawska 6, 40-006 Katowice, woj. Śląskie, tel. (32) 307 21 09, mail
biuro.warszawska.katowice@gmail.com
Barbara Chrobak (Kukiz’15), Sosnowiec ul. 3 Maja 7, 41-200
Sosnowiec, woj. Śląskie, tel. 799 803 453, tel. 881 422 205, tel. 881
422 205, mail biurobchrobak@gmail.com, kukiz15gliwice@gmail.com,
biu-ro@barbara-chrobak.pl
Ewa Kołodziej (PO), Katowice ul. Stalmacha 17, 40-058 Katowice, woj.
Śląskie, tel. 502 351 955, mail ewa.kolodziej@sejm.pl
Elżbieta Duda (PiS)Kraków ul. Słomnicka 232-043 Skała, woj.
Małopolskie tel. 510 438 924,tel. 12 633 16
20,biuro@elzbietaduda.pl,krakowpis@gmail.com

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI W JELEŚNI
Informujemy, ze spotkania w ramach Szkoły Świętości w Ośrodku
Rekolekcyjnym w Jeleśni będą kontynuowane od miesiąca maja. Ze
względu na Podsumowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej, obchody św.
Wojciecha, w kwietniu spotkania nie będzie.

PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
W dniu 21 kwietnia br. o godzinie 16.00 w Bielskim Centrum Kultury
w Bielsku-Białej przy ulicy Juliusza Słowackiego 27 odbędzie się
uroczyste podsumowanie XVIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej,
połączone z Koncertem z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
W programie przewidziane jest uroczyste otwarcie, wręczenie pucharów,
występ części laureatów oraz koncert zorganizowany przez BCK.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej do udziału
w tym wydarzeniu – które wpisuje się w uroczyste obchody Jubileuszu.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
Liturgiczna uroczystość Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Akcji
Katolickiej przypada na 23 kwietnia. W związku z tym serdecznie prosimy
o zorganizowanie odpowiednich obchodów w parafiach

XX RAJD AKCJI KATOLICKIEJ
Informujemy, że 02.06 odbędzie się XX Rajdu Akcji Katolickiej – w tym
roku spotykamy się na Stecówce. Regulamin i Karta zgłoszeniowa będzie
do pobrania ze strony internetowej, zostanie wysłana do Państwa pocztą
mailową. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć najpóźniej do 19 maja.

ROZLICZENIE PODATKU
Uprzejmie informujemy, że przy rozliczeniu podatku za rok 2017, będzie
możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przekazania 1% na rzecz
Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ( KRS 0000247812) lub
Fundacji Światło Nadziei ( KRS 0000175073).

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się
kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności
przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych
oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne
nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych
oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy
(irena.olma@gmail.com) do 18 dniakażdego miesiąca. Informacja może
być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych
przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje
radiowe emitowane są przez radio „AniołBeskidów”
w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

NASZE POTRZEBY
Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie
darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy
ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami
prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania
i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. Nasze konto
bankowe: 61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-
Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania
z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu
dokonania rezerwacji.

Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Pomyślmy też o wielorakich postaciach przemocy, której dziś poddawana jest
osoba ludzka. Istota ludzka, jeśli nie jest uznana i kochana na miarę jej
godności żywego obrazu Boga (por. Rdz 1, 26), narażona jest na
najbardziej upokarzające i wynaturzone akty „uprzedmiotowienia”, w
wyniku których dostaje się w niewolę silniejszego. „Silniejszy” może mieć
różne imiona: ideologia, władza ekonomiczna, nieludzki system polityczny,
technokracja, agresywność środków społecznego przekazu. I znów stajemy
wobec wielu ludzi, naszych braci i sióstr, których przesadna tolerancja czy
jawnie niesprawiedliwe prawodawstwo pozbawiają podstawowych praw:
prawa do życia w jego pełnym wymiarze, prawa do dachu nad głową
i pracy, do założenia rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, do
uczestniczenia w życiu publicznym i politycznym, do wolności sumienia
i wyznawania wiary religijnej. Któż byłby w stanie policzyć dzieci nie
narodzone, bo zgładzone w łonie matek, dzieci porzucone i maltretowane przez
własnych rodziców, dzieci pozbawione miłości i należnej opieki? W niektórych
krajach całe masy ludzi żyją bez dachu nad głową i pracy, pozbawione
środków, które mogłyby im zapewnić życie godne ludzkich istot czy choćby
elementarne warunki bytowe. Dziś stały się czymś zwyczajnym przerażające
skupiska ubóstwa i nędzy, tak materialnej, jak moralnej, okalające wielkie
metropolie i zadające śmierć całym grupom ludzi.
Lecz świętości osoby nie da się unicestwić, choćby nie wiem jak często
spotykała się z pogardą i była gwałcona. Mocno osadzona w Bogu, Stwórcy
i Ojcu, świętość osoby ujawnia się zawsze i od nowa.

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek od godz. 12.00-16.00czwartek od godz. 10.00-14.00
Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35, tel. 602489539, 733060610
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.plwww:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

 

Poniżej komunikat w pliku pdf do pobrania.

2018.04.03 komunikaty

Related posts