Wrzesień 19, 2021

Komunikat – 27 czerwca 2020

KOMUNIKATY DIAK
Czerwiec 2020

DNI SKUPIENIA
Zapraszamy do udziału w jednodniowych Dniach Skupienia Akcji Katolickiej w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni, które poprowadzi Ojciec Łukasz Buksa, franciszkanin z Krakowa. Przewidziane są dwa terminy: w sobotę 25 lipca oraz sobotę 29 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00 a zakończy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 35 zł od osoby (w tym zawarty jest koszt obiadu).
Tematyka spotkania: ŻYWA EUCHARYSTIA
Plan spotkania
9.00 – Zawiązanie wspólnoty
9.15 – Konferencja
10.00 – Kawa
10.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej)
11.45 – Przygotowanie do Eucharystii
12.00 – Eucharystia + Konferencja
13.30 – Obiad
15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej do udziału w spotkaniach. Niech staną się one dla nas czasem pogłębienia wiary i umocnienia naszej wspólnoty!
Chętnych do udziału prosimy o zgłoszenia w biurze DIAK.

SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI
W sobotę 5 września 2020 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni planowane jest spotkanie w ramach Szkoły Świętości, które poświęcone będzie bł Anieli Salawie. W dniu tym otrzymamy także dla naszego ośrodka relikwie tej błogosławionej. Początek spotkania planowany jest na godzinę 11.00. O szczegółach spotkania będziemy jeszcze informować.

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI PREZESA KIAK
Dekretem z dnia 7 kwietnia 2020 r. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP przedłużył kadencję prezesa KIAK do czasu możliwości zwołania i podjęcia decyzji przez Zebranie Plenarne KEP. Na mocy § 3 Regulaminu zatwierdzonego przez Bp Mirosława Milewskiego nastąpiło automatyczne przedłużenie kadencji organów KIAK do czasu możliwości podjęcia w tej sprawie uchwały przez Radę KIAK.

BEATYFIKACJA SŁ. BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Z uwagi na panującą pandemię przełożono także termin beatyfikacji Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest to jednak czas, kiedy powinniśmy kontynuować pogłębianie nauczania Prymasa Wyszyńskiego zarówno indywidualnie (np. lektury, modlitwę) jak też poprzez strony internetowe zamieszczając ciekawe materiały (DIAK-i), dni skupienia, bogate materiały w gablotach (POAK-i). Nowy termin uroczystości będzie ogłoszony po ustaniu pandemii ze stosownym wyprzedzeniem czasowym. Będzie też wznowione przyjmowanie zgłoszeń udziału i zamówień na karty wstępu w uroczystości beatyfikacji. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie: prymaswyszynski.pl oraz archwwa.pl

OGÓLNOPOLSKI KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej zaplanowany w listopadzie 2020 w Zamku Królewskim został odwołany. Mamy nadzieję na powrót do kontynuacji tego wydarzenia w kolejnych latach.

TROSKA O ZDROWIE DUCHOWE
Powracając do nowej rzeczywistości zachęcamy do dbania o bezpieczeństwo naszego zdrowia, ale nade wszystko, bądźmy czujni by nie zatracić zdrowia duchowego. Stańmy się dla innych zachętą i świadectwem naszego spotkania z żywym Chrystusem podczas Eucharystii w świątyni.

KADENCJA PREZESÓW POAK
Przypominamy wszystkim Prezesom POAK którym skończyła się kadencja, albo kończy się w najbliższym czasie o konieczności przeprowadzenia wyborów kandydatów na prezesa zarządu w parafialnych oddziałach i przesłali do biura DIAK poprawnie wypełnione protokoły.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne nadsyłanie informacji (wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy (irena.olma@gmail.com) do 20 dnia każdego miesiąca. Informacja może być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów” w każdą drugą niedzielę o godz. 9.00 i powtarzane o godz. 16.00 oraz 23.00.

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni oraz na stronie internetowej domakcjikatolickiej.pl

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O CHRZCIE
„(…) Chrystus mówi do Nikodema, mówi do was, bracia i siostry: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego» (J 3, 3).
Człowiek rodzi się z łona matki jako istota cielesno-duchowa. Ale te «pierwociny ducha» muszą dojrzeć poprzez zbawczą moc Ducha Świętego. Chrystus mówi do Nikodema: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego» (J 3, 5).
Narodziny z Ducha Świętego są tajemnicą ludzkiego wnętrza. Chrystus jako Odkupiciel świata związał je z sakramentem chrztu, który, jak każdy inny sakrament, jest widzialnym znakiem niewidzialnej tajemnicy. W tej tajemnicy człowiek, stając się przybranym Bożym synem na wzór Chrystusa, wchodzi do obiecanego królestwa, które jest życiem wiecznym w Bogu”.
Jan Paweł II, Bądźcie wierni łasce chrztu św. Msza św. w parku na Zakrecie – 5 września 1993.

KONTAKT Z BIUREM
Biuro DIAK czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
Adres: 43-303 Bielsko-Biała Aleksandrowice, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1, pok. 3 A, Skrytka pocztowa nr 12
tel.733060610, 602 489 539
e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
www:akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl, domakcjikatolickiej.pl

Do pobrania

w word – 2020.06.27 komunikat

w pdf – 2020.06.27 komunikat

Related posts