KOMUNIKAT 2 października 2017

KOMUNIKATY DIAK

PAŹDZIERNIK 2017

ZEBRANIE RADY DIAK
Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 6 listopada 2017r. Zebranie
rozpocznie się Mszą Św. o godz. 17:00 w Instytucie Teologicznym
w Bielsku-Białej. Po Mszy św. modlitwa przy pomniku Jana Pawła II –
Patrona Akcji Katolickie. Uroczyste ogłoszenia naszego papieża patronem
Akcji Katolickiej będzie miało miejsce w Warszawie w dniu 22
października, w jego wspomnienie liturgiczne w Archikatedrze
Warszawskiej. Po modlitwie przy pomniku normalne obrady.

RÓŻANIEC DO GRANIC
„Różaniec do granic” to wielkie wydarzenie religijne, które będzie
przeżywane w dniu 7 października w dwóch etapach. W pierwszej części
wierni o godz. 10.30 zgromadzą się w 319 kościołach stacyjnych,
położonych wzdłuż całej granicy Polski – od wybrzeża, przez tereny
wschodnie i południe aż po granicę zachodnią. Tam wysłuchają konferencji,
będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację Najświętszego
Sakramentu.
Potem przejdą lub przejadą na wyznaczone miejsce, nazwane „strefą
modlitwy”. We wszystkich tych miejscach odbędzie się o godz. 14.00
modlitwa różańcowa za Polskę i za świat – o polskie rodziny oraz pokój
w naszym kraju i na całym świecie. Niech członkowie Akcji Katolickiej
włączą się w to modlitewne dzieło i udadzą. się do wybranego kościoła
stacyjnego, których w naszej diecezji jest 26.

DZIEŃ PAPIESKI
W dniu 8 października 2017r. będzie XVII Dzień Papieski. Przed
kościołami naszej diecezji odbędą się kwesty na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia. Bardzo prosimy o wsparcie tego pięknego dzieła.

REJONOWE SPOTKANIA FORMACYJNE
W dniu 14 października 2017 r. w czterech parafiach naszej diecezji,
odbędą się Rejonowe Spotkania Formacyjne dla członków Akcji
Katolickiej. Spotkania odbędą się w Andrychowie w par. św. Macieja –
prowadzi ks. Piotr Niemczyk; w Bielsku-Białej w par św. Józefa w Bielsku-
Białej na Złotych Łanach – prowadzi ks. Piotr Bączek, w Strumieniu w par.
św. Barbary – prowadzi ks. Łukasz Figura, w Żywcu w Konkatedrze – par
Narodzenia NMP – prowadzi ks. Grzegorz Gruszecki.
Rozpoczęcieo godzinie 9:00.W Oświęcimiu w par. św. Józefa spotkanie
formacyjne odbędzie się w dniu 21 października o godz. 9:00 – prowadzi
ks. Jacek Pędziwiatr. Serdecznie zapraszamy.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Na poprzednim zebraniu Rady DIAK wydane zostały Regulaminy
Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Osoby nieobecne prosimy o pobranie
regulaminów i dostarczenie do wszystkich zainteresowanych placówek
oświatowych i kulturalnych. Zachęcamy do szerszego rozpropagowania
Przeglądu, który wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości.

WYKŁAD O APOSTAZJI
W dniu 6 października o godz. 17:30 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej
spotkanie organizowane przez Duszpasterstwo Prawników nt. apostazji
w Kościele. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

KOROWÓD ŚWIĘTYCH
W bieżącym roku Korowód Świętych, organizowany przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, będzie miał miejsce 28 października.
Rozpoczęcie o godz. 16:30 w kościele Trójcy św. w Bielsku-Białej.

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW AKCJI
W sobotę, 4 listopada o godz. 17:15 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Bielsku-Białej Hałcnowie spotykamy się na Mszy św. w intencji
zmarłych członków Akcji Katolickiej. Spotykamy się wcześniej, o godz.
16:45 na wspólnej modlitwie różańcowej.Prosimy Prezesów POAK
o zaproszenie rodzin naszych zmarłych.

100 ROCZNICA ŚMIERCI BRATA ALBERTA
Z okazji 100 rocznicy śmierci brata Alberta w dniu 17 listopada na godz.
17:00 zapraszamy do Jeleśni na spotkanie nt. brata Alberta. Jego postać
przybliży nam albertynka, s. Bernarda Kostka.

KONCERT Z OKAZJI NASZEGO ŚWIĘTA
Z okazji święta Akcji Katolickiej spotykamy się w piątek 24 listopada,
o godz. 17:00 na uroczystym koncercie w Bielskim Centrum Kultury.
W trakcie imprezy wystąpi znany zespół regionalny „Równica” z Ustronia.
W programie wręczenie medali PRO CONSECRATIONE MUNDI oraz
dekretów ks. biskupa.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto Akcji
Katolickiej spotykamy się 26 listopada 2017r. w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa o godz. 16:15 na Adoracji Najświętszego Sakramentu
oraz na Mszy św. o godz. 17:00 na wspólnej modlitwie w intencji naszego
stowarzyszenia. Niech nie zabraknie na tej uroczystości przedstawicieli
żadnego z parafialnych oddziałów. Wspólna modlitwa jest podstawowym
elementem budowania wspólnoty.

NASZE MEDIA
Redakcja miesięcznika „ Akcja” prosi Prezesów POAK o regularne
nadsyłanie informacji ( wraz ze zdjęciami) o wydarzeniach w parafialnych
oddziałach. Informacje należy nadsyłać na adres internetowy
(irena.olma@gmail.com) do 18 dniakażdego miesiąca. Informacja może
być krótka – odpowiedz na zapytanie: co?, gdzie?, kiedy?
Serdecznie zachęcamy wszystkich do słuchania audycji radiowych
przygotowanych przez Zespół Radiowy Akcji Katolickiej. Audycje
radiowe emitowane są przez radio „Anioł Beskidów”
w każdą drugą niedzielę miesiąca godz. 900 i powtarzane o godz. 2000.

NASZE POTRZEBY
Uprzejmie prosimy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej o przekazywanie
darowizn na prowadzenie Biura Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy
ulicy Wita Stwosza 35 w Bielsku-Białej. Prośbę uzasadniamy kosztami
prowadzenia biura DIAK, pozwalającego koordynować działania
i przedsięwzięcia Akcji Katolickiej w naszej Diecezji.

ZACHĘTA
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Ośrodka Edukacyjno-
Rekolekcyjnego w Jeleśni. Proszę aby zainteresowani do skorzystania
z obiektu, kontaktowali się możliwie wcześniej z biurem DIAK w celu
dokonania rezerwacji. Zdjęcia oraz informacje dostępne są również na
naszej stronie internetowej w zakładce Ośrodek w Jeleśni.
W dniach 29 wrzesień-1 październik w Jeleśni odbędzie się spotkanie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Cieszyna.

Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
(…) Akcja Katolicka, która w waszej archidiecezji, podobnie jak w innych
diecezjach, staje się obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych szkołą
wiary. Idźcie odważnie tą drogą, pamiętając, że im większe będzie wasze
zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne, tym większa
powstaje potrzeba duchowości, tego wewnętrznego związku
z Chrystusem i Kościołem, owego zjednoczenia aż do przeniknięcia
łaską każdego poruszenia serca, aż do świętości.
Krosno 10 czerwca 1997

KONTAKT Z BIUREM
UWAGA – ZMIANY
W związku z chorobą Krzysztofa Wodniaka Zarząd wprowadził dyżury
w biurze DIAK
Biuro w październiku będzie czynne we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00
i przed zebraniami Zarządu DIAK w poniedziałki 09.10 oraz 23.10
w godz. od 16:00 do 17:00.
Adres: Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 35, tel.733060610
E-mail akcja@bielsko.opoka.org.plwww.akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Related posts