Wrzesień 27, 2021

Harmonogram spotkań w Jeleśni styczeń-marzec 2016 r.

REKOLEKCJE W JELEŚNI 2016 R.
Styczeń-Marzec

Styczeń
10 – kolędowanie dla prawników
29 – 31 rekolekcje dla wspólnoty w Komorowicach

Luty
12 – 14 Rekolekcje członkowie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej
19 – 21 Rekolekcje Wielkopostne dla członków Akcji Katolickiej
22- 26 Rekolekcje dla członków wspólnoty przy kościele Św. Barbary w Bielsku-Białej
26 – 28 Rekolekcje Wielkopostne dla członków Akcji Katolickiej

Marzec
4 – 6 (architekci) ks. Szymon Tracz
11 – 13 (pracownicy naukowi) ks. B. Dutko
18 – 20 Niedziela Palmowa (pracownicy przedszkola) ks. Wojciech Pal
28 spotkanie świąteczne (zarząd Akcji Katolickiej oraz zaproszeni goście)

Related posts